Czas pracy niepełnosprawnych w 2014r. tabela

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2014 roku z podziałem na miesiące.

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w odniesieniu do normy wynoszącej 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień w podstawowym systemie pracy od poniedziałku do piątku w 2014 r .

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy

Liczba dni wolnych

Styczeń

147

21

10

Luty

140

20

8

Marzec

147

21

10

Kwiecień

147

21

9

Maj

140

20

11

Czerwiec

140

20

10

Lipiec

161

23

8

Sierpień

140

20

11

Wrzesień

154

22

8

Październik

161

23

8

Listopad

126

18

12

Grudzień

147

21

10

Łącznie

1 750

250

115

 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar czasu pracy zostaje obniżony proporcjonalnie do liczby godzin na całym etacie.

 

Przykład
Wymiar czasu pracy w sierpniu 2014 r. wynosi 140 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na pół etatu od 1 sierpnia 2014 r. wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie 140 godzin X 1 / 2 etatu co daje 70 godzin do przepracowania w miesiącu. W zawiązku z tym, pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym zatrudniony w wymiarze 3 / 4 etatu może pracować w ciągu doby 3,5 godziny a jego tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 17 godzin i 50 minut.

 

W woli przypomnienia:)

Od 10 lipca 2014 r. skrócone normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym wynoszące 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo będą stosowane bez konieczności dostarczania dodatkowego zaświadczenia lekarskiego.

 

Tabele poniżej przedstawiają kilkumiesięczne okresy rozliczeniowe w odniesieniu do norm wynoszących 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień w podstawowym systemie pracy od poniedziałku do piątku w 2014 r.

 

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy w 2014 

Miesiące Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
I – II

434

62

28

IV – VI

427

61

30

VII – IX

455

65

27

X – XII

434

62

30

Łącznie

1 750

250

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy w 2014

Miesiące Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
I – IV

581

83

37

V – VIII

581

83

40

IX – XII

588

84

38

Łącznie

1 750

250

115

 

Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy w 2014

Miesiące Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
I – VI

861

123

58

VII – XII

889

127

57

Łącznie

1 750

250

115

 

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy w 2014

Miesiące Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
I – XII

1 750

250

115

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o