Napisane przez on 12/05/2015 in Świadectwo pracy | 0 komentarzy

Co powinno zawierać świadectwo pracy

Świadectwo pracy powinno zawierać  informacje dotyczące:

 

1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

2) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

3) wysokości urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

4) wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy (np. wypłata odprawy emerytalno-rentowej),

5) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,

6) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

7) wykorzystanego urlopu wychowawczego,

8) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

9) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy (zwolnienie od pracy wychowujących dziecko do lat 14),

10) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36§ 1 Kodeksu pracy,

11) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

12) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

13) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

14) danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika ( np. o uzyskanych kwalifikacjach, informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia),

15) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

 

Z powyższych informacji które powinny zostać zawarte w świadectwie pracy, wyodrębnię „bieżące” informacje istotne dla nowego pracodawcy, w przypadku ich braku niektóre z uprawnień mogłyby bezzasadnie zostać powielone w kolejnym zatrudnieniu.

 

Do „bieżących” informacji należą:

1) wysokości urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

2) wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy (np. wypłata odprawy emerytalno-rentowej),

3) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

4) wykorzystanego urlopu wychowawczego,

5) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, zgodnie z rt. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

6) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy (zwolnienie od pracy wychowujących dziecko do lat 14).

 

 

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

– Kodeks pracy

 

Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>