Urlop ojcowski po zmianach

Dnia 2 stycznia 2016 zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca urlopu ojcowskiego.

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Tydzień urlopu ojcowskiego liczony jest jako siedem lub czternaście kolejnych dni kalendarzowych i nie ma tutaj znaczenia czy w tym czasie wypadają święta lub dni wolne od pracy. Urlop niewykorzystany przepada.

 

Wniosek o urlop ojcowski

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 

Urlop ojcowski a ilość dzieci 

W przypadku urlopu ojcowskiego ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu, nie zmienia ilości dni przysługujących ojcu. W przypadku gdy matka w czasie jednego porodu urodzi jedno dziecko, bliźnięta, lub więcej dzieci, ojcu przysługuje niezmiennie dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

 

Wynagrodzenie za czas przebywania na urlopie ojcowskim

Za czas przebywania na urlopie ojcowskim, ojcu przysługuje zasiłek ojcowski w wymiarze 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu. Przy ustalaniu podstawy zasiłku ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy określające zasady ustalania podstawy jak do zasiłku chorobowego, ale w tym przypadku nie przewidziano okresu wyczekiwania.

 

Przerwanie urlopu ojcowskiego

Po zmianach przepisów od 2 stycznia 2016 do urlopu ojcowskiego będzie miał zastosowania art. 181 K.p.  W przypadku dziecka przebywającego w szpitalu, pracownik na ten czas będzie mógł przerwać urlop ojcowski  i pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

 

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu ojcowskiego są:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego/zgoda pracodawcy na urlop – do pobrania TUTAJ 
  • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu – do pobrania TUTAJ 
  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników.

 

Wypłata zasiłku macierzyńskiego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia pełnej dokumentacji stwierdzającej uprawnienie do zasiłku.

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 182Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2010r. Nr 77, poz. 512, ze zm.)
Print Friendly, PDF & Email

6
Dodaj komentarz

avatar
3 Wątki komentarzy
3 Odpowiedzi
0 Obserwujący
 
Najwięcej reakcji na komentarz
Najciekawszy komentarz
3 Autorzy komentarzy
KubaJowitaPrzemekAdam Autorzy ostatnich komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Kuba
Kuba

Kto wypłaca zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego? ZUS czy pracodawca?

Przemek
Przemek

Żona nie posiada żadnych dochodów, pobiera od obecnego miesiąca zasiłek na dziecko (1000 zł co miesiąć tzw. kamyszówka), czy w takim wypadku jeśli skorzystam z urlopu ojcowskiego 2 tygodniowego trzeba ten fakt zgłosić do gminy celem potrącenia zasiłku za dwa tygodnie? czy też należy mi się ten urlop niezależnie?

Adam
Adam

Czy jeśli dziecko urodziło się we wrześniu 2015 roku, czyli przed wejsciem w życie nowelizacji, to ja jako ojciec mam 12 czy 24 miesiące na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?