Napisane przez on 4/01/2016 in Ogólne | 0 komentarzy

Koszty uzyskania przychodu w 2016

Koszty uzyskania przychodu w 2016 nie uległy zmianie w stosunku do 2014 i 2015 i są nadal na tym samym poziomie.

 

Przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania 111,25 zł. miesięcznie111,25 zł x 12 miesięcy = 1 335 rocznie
poza miejscem zamieszkania 111,25 zł + 25%=139,06 zł miesięcznie139,06 zł x 12 miesięcy = 1 668,72 rocznie
Przy zatrudnieniu na kilku etatach w miejscu zamieszkania roczny limit 2 002,05 zł
poza miejscem zamieszkania roczny limit 2 502,56 zł

 

Dla kogo podwyższone koszty uzyskania przychodu:

  •  miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
  • nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

Podwyższone koszty uzyskania przychodu tylko na wniosek

Pracownik w celu zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązany jest złożyć pracodawcy oświadczenie o fakcie iż, zakład pracy w którym jest zatrudniony znajduje się poza miejscowością jego stałego lub czasowego pobytu. Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ

111,25 zł + 25% = 139,06 zł koszty uzyskania przychodu podwyższone dla osób zamieszkałych poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy

111.25 zł standardowe koszty uzyskania przychodu przysługują każdemu kto uzyskuje przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

 

Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie roku kalendarzowego

Jeżeli w takcie roku kalendarzowego zmienimy adres zamieszkania na taki który będzie poza miejscowością w której znajduje się nasz zakład pracy i jednocześnie będziemy chcieli skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu należy złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Pracodawca przy obliczaniu naszego wynagrodzenia będzie zobowiązany do uwzględnienia podwyższonych kup od miesiąca w którym złożymy oświadczenie.

 

Co w przypadku kiedy mieszkamy poza miejscowością w której jest zakład pracy i jednocześnie nie złożyliśmy oświadczenia

Przykład

Miejscem pracy pana Jana jest siedziba firmy w Krakowie. Nie złożył on pracodawcy oświadczenia, że spełnia warunki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym przez cały rok zakład pracy do obliczania zaliczki na podatek przyjmował koszty w wysokości 111,25 zł. W PIT-11 wykaże je w wysokości 1.335 zł. (111,25 zł x 12 m-cy)

Przyjmując jednak, że pan Jan:
• przez okres od stycznia do kwietnia 2015 r. na stałe mieszkał w Krakowie, natomiast przez pozostałą część roku w Warszawie – składając zeznanie za 2015 r. może przyjąć koszty w następującej wysokości:

  • za okres od stycznia do kwietnia – 445 zł (111,25 zł × 4 m-ce),
  • za okres od maja do grudnia – 1.112,48 zł (139,06 zł × 8 m-cy),

Łącznie koszty uzyskania przychodu za 2015 które należy ująć w zeznaniu rocznym wynoszą – 1.557,48 zł  (445,00 zł + 1.112,48 zł)

W przypadku gdyby pan Jan przez cały rok 2015 na stałe mieszkał w Warszawie i dojeżdżał do pracy w Krakowie jednocześnie nie składając oświadczenia – w zeznaniu za 2015 r. może wykazać koszty w wysokości 1.668,72 zł. (12 m-cy x 139,06 zł)

 

Podstawa prawna

  • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych
Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>