Napisane przez on 9/02/2016 in Świadectwo pracy | 0 komentarzy

Nieobecność z powodu choroby w świadectwie pracy

Informację o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika zamieszczamy w ust. 4 pkt 4 świadectwa pracy.

W ust.4 pkt 4 świadectwa pracy „był niezdolny do pracy przez okres…. dni”  informujemy o ilości dni za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy w roku w którym ustał stosunek pracy. Chodzi tutaj o chorobę samego pracownika a nie członków jego rodziny.

 

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy spowodowanej:

– chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,

– chorobą przypadającą w okresie ciąży,

– wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

– poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

 

Okres przez jaki przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej wyżej wymienionymi przyczynami przysługuje łącznie:

– do 33 dni w ciągu bieżącego roku kalendarzowego,

– w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia łącznie do 14 dni w bieżącym roku kalendarzowym.

 

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, przez dni wolne od pracy należy rozumieć np. niedziele i święta.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca każdy pracodawca, bez względu na to ilu zatrudnia pracowników.

 

Zmiana pracodawcy 

W przypadku zmiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego okresy niezdolności do pracy są sumowane u poprzedniego i następnego pracodawcy.

Liczba dni za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe w roku w którym ustał stosunek pracy  należy zamieścić  w świadectwie pracy w ust. 4 pkt 4 Jest to informacja dla kolejnego pracodawcy

 

Przykład

Pracodawca zatrudnił pracownika od 1 kwietnia 2015 r.
W  świadectwie pracy  w ust. 4 pkt 4 z poprzedniego miejsca zatrudnienia wyszczególnione jest 16 dni za które w roku 2015 zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe.

Pracownik u nowego pracodawcy stał się niezdolny od pracy w okresie od 1 lipca 2015 do 24 lipca 2015

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 lipca 2015 do 17 lipca  2015 (17 dni)

Łącznie pracownik otrzymał wynagrodzenie w bieżącym roku kalendarzowym za 33 dni tj. za 16 dni u poprzedniego pracodawcy (świadectwo pracy) i za 17 dni u obecnego pracodawcy.

Za okres od 18 lipca 2015 do 24 lipca 2015 pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

 

Okres wyczekiwania

Okresu wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe nie ujmujemy w świadectwie pracy. Jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatana.

 

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Okres pobierania wynagrodzenia chorobowego jest zaliczany do okresów nieskładkowych i ponownie należy omawiany okres wymienić w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy oraz dodatkowo okres pobierania zasiłku chorobowego, rehabilitacyjnego, opiekuńczego.

Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>