Napisane przez on 15/03/2016 in Ogólne, Umowy o pracę | 5 komentarze

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z art. 177 § 3. Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Jak liczyć termin upływu 3 miesiąca ciąży, po upływie którego pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu?

Upływ trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży. Wyrok SN z 5 grudnia 2012 r. I PK 33/02 OSNP 2004/12/204

Przykład

Katarzyna C. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 maja. W dniu 17 marca przedstawiła pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające 7 tydzień ciąży. Pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu.

Przy ustalaniu czy  Katarzynie C. należy przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu, bierzemy pod uwagę termin rozwiązania umowy o pracę. W jej przypadku 12 tydzień ciąży upłynie przed dniem rozwiązania umowy.

 

W celu uzyskania przedłużenia umowy do dnia porodu pracownica jest zobowiązana przedstawić zaświadczenie o stanie ciąży. Art. 185 § 1 Kodeksu pracy.

 

Przedłużenie umowy zawartej na czas określony następuje z mocy prawa, przepisy Kodeksu pracy nie wspominają o obowiązku informowania pracownicy o tym fakcie, niemniej jednak w praktyce stosuję się formę pisemną w celu poinformowania zainteresowanej o przedłużeniu jej umowy.

Przykład  informacji o przedłużeniu umowy do dnia porodu – do pobrania TUTAJ

 

Ważne!

Przepisu art. 177 § 3 Kodeksu pracy o przedłużeniu umowy do dnia porodu nie stosuje się do umowy zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 31  K.p.).

 

Świadectwo pracy

W przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy ostatnim dniem trwania stosunku pracy jest data porodu. Wpisując podstawę prawną ustania zatrudnienia należy wpisać art. 30 § 1 pkt 4 w związku z art. 177 § 3 K.p.

 

 

Jak wypełnić raport ZUS RSA w przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu?

Przykład

Pracownicy została przedłużona umowa o pracę do dnia porodu. Przebywała na zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Urodziła dziecko 6 listopada. Pracodawca wystawił świadectwo pracy, w którym 6 listopad  był ostatnim dniem zatrudnienia. Jak prawidłowo dokonać rozliczenia w raporcie RSA za taką osobę?

 

W opisanym przykładzie należy wypełnić dwa kolejne bloki druku ZUS RSA.

Formularz ZUS RSA płatnik składek sporządza w celu przekazania informacji o wypłaconych świadczeniach  i o przerwach w opłacaniu składek.

Za okres od 1 do 5 listopada  jako kwotę wypłaconego świadczenia wpisuje się „0”, natomiast kod przerwy  313. Oznacza to, że w okresie od 1 do 5 dnia listopada ubezpieczona przebywała na zwolnieniu lekarskim, a płatnikiem zasiłku chorobowego był ZUS. Może wystąpić kod 331 informujący o wynagrodzeniu za czas niezdolności do pracy finansowanym ze środków pracodawcy, jako kwotę wypłaconego świadczenia należy wpisać kwotę wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe pracodawca wypłaca do 33 dnia niezdolności do pracy. (art. 92 § 1 K.p.)

W przypadku 6 listopada, od którego ubezpieczona zaczęła korzystać z zasiłku macierzyńskiego, w polu kwota wypłaconych świadczeń należy również wpisać „0”, natomiast kod przerwy  311 informujący o zasiłku macierzyńskim z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

W  listopadzie w stosunku do tej samej pracownicy pracodawca wykazuje dwie przerwy w opłacaniu składek,  ponieważ każda z tych przerw jest z innego tytułu, konieczne jest wypełnienia dwóch kolejnych bloków formularza RSA.

 

W przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu gdy płatnik składek byłby zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za jeden dzień, wypłaty zasiłku za cały okres dokonuje ZUS.

Print Friendly

5 Odpowiedzi na post “Przedłużenie umowy do dnia porodu”

 1. janina pisze:

  proszę o odpowiedz córka miała przedłóżoną. umowę do dnia porodu i pracodawca żąda od córki na piśmie wypowiedzenia z pracy twierdząc ze jak nie wypowie umowy to musi wrócić na parę dni do pracy.Zaznaczając że miała umowę jako młodociany pracownik z ukończeniem 18 L mimo to proszę o wiadomość czy umowa przedłużona z automatu powinna trwać dalej jako młodociany czy pracownik .Mimo to szkole kończyła w czerwcu 2016 a egzamin czeladniczy zdała we wrześniu i pazdżierniku co mamy robić pisać do Sądu Pracy i jakie mamy szanse wygranej żeby dostać dokumenty

 2. asia pisze:

  Moja umowa o prace zostala zawarta do dnia porodu i tu pojawia sie pytanie co po porodzie tzn. Co z moim ubezpieczeniem zdrowotnym i mozliwoscia korzystania ze swiadczen opieki zdrowotnej?

  • Jowita pisze:

   Od dnia porodu będzie przysługiwał zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS. W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego będzie Pani objęta ubezpieczeniem zdrowotnym co pozwoli na korzystanie z bezpłatnych wizyt lekarskich w ramach NFZ.

 3. kasia pisze:

  Witam proszę o poradę.umowę na czas określony mam przedłużona automatycznie do porodu,czy po porodzie pracodawca może przedłużyć mi umowę to będzie trzecia ,czy nie ma takiej możliwości ??

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>