Napisane przez on 11/04/2016 in ekwiwalent za urlop | 0 komentarzy

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę (171 § 3 Kodeks pracy)

W celu przeniesienia urlopu na kolejny okres zatrudnienia muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • pracodawca z pracownikiem zobowiązany jest zawrzeć porozumienie o wykorzystaniu urlopu w naturze w kolejnym zatrudnieniu. Wzór porozumienia do pobrania TUTAJ
  • kolejna umowa o pracę musi zostać zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu obecnej umowy.

Zawarcie umowy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy nie musi oznaczać zawarcia kolejnej umowy z dnia na dzień tj. rozwiązanie obecnej umowy następuje  11 kwietnia a nawiązanie kolejnej 12 kwietnia. Pomiędzy umowami może być przerwa wynikająca z dni wolnych np. niedziele, dni świąteczne.

Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>