Napisane przez on 27/05/2016 in Czas pracy, Niepełnosprawni | 0 komentarzy

Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu i ochronie mienia

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w art. 15 ustawy.

W związku z powyższym osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązują normy czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy, czyli takie same jak pracowników pełnosprawnych tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oraz nie obowiązuje zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Przy czym nie jest wymagana zgoda lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną na pracę w zwiększonym wymiarze czasu pracy, w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>