Napisane przez on 19/11/2016 in Wynagrodzenie | 2 komentarze

Minimalne wynagrodzenie na pół etatu w 2017

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty powyższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo wynoszą:

1 etat           2 000 zł

3 / 4 etatu    1 500 zł

1 / 2 etatu    1 000 zł

1 / 4 etatu       500 zł

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 1 000,00 zł brutto przy zastosowaniu:

 • Podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł
 • Kwoty wolnej od podatku 46,33 zł w przypadku jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o którym pisałam TUTAJ

Obliczenia:

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 1 000,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 1 000,00zł  x 9,76 % = 97,60 zł
 • składka rentowa: 1 000,00 zł x 1,5 % = 15,00 zł
 • składka chorobowa: 1 000,00zł  x  2,45 % =24,50 zł

suma: 137,10 zł

2. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 1 000,00 zł – 137,10 zł = 862,90 zł

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi : 862,90 zł.
 • 862,90 zł  x 9 % = 77,66 zł.

4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 1 000,00zł – 137,10zł = 862,90 zł – 111,25 zł = 751,65 = 752,00 zł (po zaokrągleniu)
 • 752,00 zł  x  18 % = 135,36 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

 • 135,36 zł – 46,33 zł = 89,03 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 862,90 zł
 • 862,90 x 7,75 % = 66,87 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 89,03 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 89,03zł  – 66,87zł = 22,16 zł. = 22,00 zł (podatek do wpłaty do US)

5. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1 000,00 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 137,10 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (97,60zł – emerytalne + 15,00zł – rentowe + 24,50zł – chorobowe),
 • 77,66 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9%
 • 22,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

1 000,00 zł – 137,10 zł – 77,66 zł – 22,00 zł = 763,24 zł netto do wypłaty

 

Powyższe obliczenie prezentuje stawki procentowe na ubezpieczenie (ZUS) które pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia. Oprócz powyższych kwot należy dodać kwoty na ubezpieczenie które finansuje dodatkowo pracodawca za pracownika. O stawkach procentowych i źródle finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę pisałam TUTAJ

I dalej:

Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 1 000zł x 9,76 % = 97,60 zł
 • składka rentowa: 1 000 zł x 6,50 % = 65,00 zł
 • składka wypadkowa: 1 000 zł x 1,80 % = 18,00 zł
 • składka na FGŚP: 1 000 zł x 0,10 % = 1,00 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 181,60 zł

Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 1 000,00zł  x 9,76 % = 97,60 zł
 • składka rentowa: 1 000,00zł x 1,5 % = 15,00 zł
 • składka chorobowa: 1 000,00zł  x  2,45 % =24,50 zł
 • składka zdrowotna: 862,90zł  x 9 % = 77,66 zł.

Suma składek finansowanych przez pracownika: 214,76 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2015 wynosi do nadal 1,80 %

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzeniem  1 000,00 zł brutto który ponosi pracodawca wynosi:  1 181,60 zł

1 000 zł + 181,60zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 1 181,60zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w rozbiciu na poszczególne płatności:

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 763,24 zł
 • podatek dochodowy: 22 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 214,76 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 181,60 zł

763,24 zł + 22zł + 214,76zł + 181,60zł = 1 181,60 zł

Print Friendly

2 Odpowiedzi na post “Minimalne wynagrodzenie na pół etatu w 2017”

 1. Adrian pisze:

  Witam, nie wiem czy dobrze zrozumiałem z tych obliczeń, ale całkowita kwota jaka co miesiąc musi wpłynąć do ZUS-u to 396,36 zl (214,76 zł + 181,60 zł) tak? A 22 zł co miesiąc to kwota do US tak?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>