Napisane przez on 25/01/2017 in Świadectwo pracy | 0 komentarzy

Informacja o odprawie emerytalnej w świadectwie pracy

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej zamieszczamy w ust. 5 pkt 12 świadectwa pracy (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ).

Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma charakter jednorazowy (art. 92§ 2 Kodeksu pracy)  co za tym idzie, konsekwencją nie umieszczenia tej informacji w świadectwie pracy może być ponowne wypłacenie odprawy w kolejnym zatrudnieniu przez kolejnego pracodawcę.

Zgodnie z art. 92§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>