Informacja o odprawie emerytalnej w świadectwie pracy

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej zamieszczamy w ust. 5 pkt 12 świadectwa pracy (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ).

Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma charakter jednorazowy (art. 92§ 2 Kodeksu pracy)  co za tym idzie, konsekwencją nie umieszczenia tej informacji w świadectwie pracy może być ponowne wypłacenie odprawy w kolejnym zatrudnieniu przez kolejnego pracodawcę.

Zgodnie z art. 92§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz