Raport ZUS RSA w przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu

Jak wypełnić raport ZUS RSA w przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu?

Formularz ZUS RSA płatnik składek sporządza w celu przekazania informacji o wypłaconych świadczeniach  oraz o przerwach w opłacaniu składek.

Przykład

Pani Oliwii Nowak została przedłużona umowa o pracę do dnia porodu. Do dnia porodu przebywała na zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS (pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników). I tak w listopadzie p. Oliwia: od 1 do 5 XI przebywała na zasiłku chorobowym a w dniu 6 listopada nastąpiły narodziny dziecka. Pracodawca wystawił świadectwo pracy, w którym 6 listopad  był ostatnim dniem zatrudnienia.

 

W opisanym przykładzie należy wypełnić dwa kolejne bloki druku ZUS RSA bloki III.A. i  III.B. oraz IV.A. i IV.B.

Za okres od 1 do 5 listopada  jako kwotę wypłaconego świadczenia wpisujemy „0”, natomiast kod przerwy  313. Oznacza to, że w okresie od 1 do 5 dnia listopada ubezpieczona przebywała na zwolnieniu lekarskim, a płatnikiem zasiłku chorobowego był ZUS.

 

W przypadku 6 listopada, od którego ubezpieczona zaczęła korzystać z zasiłku macierzyńskiego, w polu kwota wypłaconych świadczeń należy również wpisać „0”, natomiast kod przerwy  311 informujący o zasiłku macierzyńskim z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

Reasumując w listopadzie w stosunku do tej samej pracownicy pracodawca wykazuje dwie przerwy w opłacaniu składek,  ponieważ każda z tych przerw jest z innego tytułu, konieczne jest wypełnienia dwóch kolejnych bloków formularza RSA.

 

W przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu gdy płatnik składek byłby zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za jeden dzień, wypłaty zasiłku za cały okres dokonuje ZUS.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email

Wzory dokumentów do pobrania

Plik Opis Pobrania
pdf ZUS RSA Formularz aktywny do wypełnienia i wydrukowania (źródło: ZUS)
392

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o