Testy z Kodeksu pracy

Testy jednokrotnego wyboru zawierają 587 pytań z Kodeksu pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019r. wprowadzonych ustawą z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Test I Przepisy ogólne

50 pytań


Test II Stosunek pracy

120 pytań


Test III Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

50 pytań