Napisane przez on 16/06/2013 in Urlop macierzyński | 0 komentarzy

Roczny urlop macierzyński

Od 17 czerwca 2013 r. obowiązuje roczny urlop macierzyński

 

Długość urlopu macierzyńskiego

W przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie przysługuje:

20 tygodniowy urlop macierzyński + 6 tygodniowy urlop dodatkowy + 26 tygodniowy urlop rodzicielski co daje 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego.

 

W przypadku urodzenia 2,3,4 5 i więcej dzieci przy jednym porodzie przysługuje:

31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie

33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie

35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie

37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga dzieci przy jednym porodzie

Plus  do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego + 26 tygodniowy urlop rodzicielski

 

Przykład

Kobieta urodziła przy jednym porodzie 2 dzieci wobec tego przysługuje jej: 31 tygodniowy urlop macierzyński + 8 tygodniowy urlop dodatkowy + 26 tygodniowy urlop rodzicielski

26 tygodniowy urlop rodzicielski przysługuje nie zależnie od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Jeżeli rodzic zdecyduje się tylko na pół roczny pobyt z dzieckiem wysokość zasiłku będzie wynosiła 100% pensji. Urlop rodzic będzie mógł przedłużyć o kolejne pół roku i wtedy zasiłek będzie wynosił 60% pensji.

Z kolei jeżeli rodzic zdecyduje się od razu skorzystać z rocznego urlopu (pół roku macierzyńskiego i pół roku rodzicielskiego) będzie otrzymywał 80% . Gdyby jednak po takiej deklaracji rodzic zrezygnował z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz/lub z całości urlopu rodzicielskiego przysługuje mu wyrównanie do dotychczas pobieranego zasiłku 80% na 100%

 

Podział urlopu na części

Urlop dodatkowy w wymiarze 6 lub 8 tygodni (w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie) można podzielić na maksymalnie na 2 części trwające minimum tydzień.

Maksymalnie na 3 części można podzielić 26 tygodniowy urlop rodzicielski, każda z części urlopu musi trwać minimum 8 tygodni.

Urlop rodzicielski musi przypadać bezpośrednio po urlopie dodatkowym.

Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

 

Urlop macierzyński przed porodem

Urlop macierzyński będzie można rozpocząć przed porodem. W tym przypadku maksymalnie można wykorzystać 6 tygodni.

Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

 

Kiedy mama a kiedy tata na urlop?

Z 26 tygodniowego urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać zarówno mama jak i tata dziecka. Jednocześnie łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć 26 tygodni.

Urlop ojcowski, ojciec może wykorzystać niezależnie od urlopu matki. W roku 2013 wymiar urlopu wynosi 2 tygodnie. Urlop ten musi zostać wykorzystany przed ukończeniem przez dziecko 12 miesięcy. Urlop ojcowski nie może być dzielony na części, musi zostać wykorzystany w całości.

Z urlopu dodatkowego może skorzystać tata albo mama. Z zastrzeżeniem że pierwsze 14 tygodni korzysta mama następnie może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i dalszą część urlopu przejmuje tata.

Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>