Napisane przez on 21/07/2013 in ZZ Archiwum | 56 komentarze

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Najnowszy wpis na 2014 r.  >>  TUTAJ <<

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

1. Ustalenie podstawy ekwiwalentu

składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, zmienne składniki za okresy jednomiesięczne przyjmujemy w średniej wysokości z trzech ostatnich miesięcy  (pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.

 

2. Określenie współczynnika urlopowego

od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmujemy łączną liczbę przypadających w danym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzielimy przez 12.

w roku 2013 współczynnik wynosi 20,92.

Współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu jest określony odrębnie w każdym roku kalendarzowym.

 

Ważne: Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący.

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:
dla 1/2 etatu 10,46

dla 3/4 etatu  15,69

dla 1/4 etatu   5,23

dla 1/3 etatu   6,97

 

3. Obliczenie ekwiwalentu za 1 dzień urlopu

podstawę ekwiwalentową dzielimy przez wcześniej ustalony współczynnik. Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ekwiwalentowy ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do etatu.

 

4. Obliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu

bez względu na to, czy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje – zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy – po 4, 5 czy 6 godzin na dobę, kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu należy dzielić przez osiem godzin.

 

5. Wyliczenie wysokości należnego ekwiwalentu za urlop

otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony na cały etat, w okresie od 01.10.2013 do 31.12.2013, miał ustalone wynagrodzenie 1800 zł brutto. Pracownikowi pozostało 5 dni niewykorzystanego urlopu. Jaki ekwiwalent pieniężny będzie mu przysługiwał?

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości, przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Obliczenie ekwiwalentu:

Podstawa ekwiwalentu: 1800 zł

należy obliczyć wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy , który w roku 2013 wynosi 20,92

1800 zł :20,92= 86,04 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu.

należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień  przez 8 godzin pracy:

86,04 zł : 8= 10,75 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

5 dni urlopu x 8 godzin pracy = 40 godzin

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

40 x10,75 zł= 430,00 zł

Reasumując; pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 430,00 zł.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 marca 2013 roku. Przysługuje mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni (48 godzin). Jak obliczyć ekwiwalent jeżeli pracownik był zatrudniony na ¾ etatu pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 2 000 zł oraz zmiennych premii miesięcznych?
Pracownik otrzymał następujące premie:
luty 2013r. – 500 zł
styczeń 2013r. – 600 zł
grudzień 2012r. – 400 zł

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu):

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

2 000 zł + 500 zł = 2 500 zł

Wysokość współczynnika przy zatrudnieniu na ¾ etatu:

20,92 x 3/4 etatu  = 15,69

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

2 500 zł : 15,69 = 159,33 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 8 godzin:

159, 33 : 8 = 19,91 zł

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

48 x 19,91 zł = 955,68 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 955,68 zł.

 

Śmierć pracownika

W razie śmierci pracownika ekwiwalent za urlop niewykorzystany w roku, w którym stosunek pracy wygasł, należy się małżonkowi oraz innym osobom uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. W razie zaś braku takich osób prawo do ekwiwalentu wchodzi do spadku (art. 631 § 2 k.p.).

 

Brak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

 

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

– Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94

Print Friendly

56 Odpowiedzi na post “Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy”

 1. KASIEK pisze:

  Witam chciałabym się dowiedzieć ile należy mi się za urlop zaległy 9 dni za 2013r. 26 dni za 2014r. i 26 dni za 2015r. zarobki to najniższa krajowa bez dodatków. Szefowa jest znana z obcinania na swą korzyść i chciałabym wiedzieć ile mi się należy?

 2. jowita pisze:

  Za 9 dni urlopu w 2014 r. ekwiwalent wynosi 725,76 zł.

  Aktualny wpis na 2014 r. tutaj:
  http://e-prawapracownika.pl/1188/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy/

 3. J.G pisze:

  Witam.
  Chciałam się dowiedzieć ile należy mi się za 9 dni urlopu za sierpień 2014 r,gdyż umowę na na czas określony i stawkę 1680 brutto.
  Pozdrawiam.

 4. anna pisze:

  Witam, jestem po urlopie rodzicielskim i wypowiedziałam umowe o pracę ( przenioslam się gdzie indziej), mam zaległy urlop w ilosci 77dni. Na umowie mam podstawe 1680 brutto plus premia uznaniowa i do połowy urlopu rodzicielskiego otrzymywałam średnią w granicach 3000netto ostatnie pół roku 60% rodzicielskiego ok 1800netto. Od czego w takiej sytuacji pracodawca wyliczy mi ekwiwalent, zgodnie z umową, przed ciążą zawsze otrzymywalam pensje z premią 3000netto, obecnie otrzymalam ekwiwalent obliczony chyba od najnizszej krajowej. Prosze o pomoc i wytlumaczenie..
  Pozdrawiam Anna

 5. kk pisze:

  Witam, jestem nauczycielem i posiadam umowe na zastepstwo do 30.06, w takim wypadku nalezy mi sie ekwiwalent za niewykorzystany urlop (okres wakacji). Jednak od kwietnia przebywam na urlopie macierzyńskim, czy w takiej sytuacji rowniez moge liczyc na dodatkowe pieniądze?

 6. kliknij tutaj pisze:

  Wyjątkowy blog. Szkoda że rzadko spotyka się takich stron w internecie.
  Zapisuję stronę do ulubionych, oby tak dalej! :) Dziękuję.

 7. jowita pisze:

  Wymiar urlopu przysługującego za 2013 r. to 5 dni (za 2 miesiące), za 2014 r. 3 dni (za jeden miesiąc).

  Proszę zerknąć na tabelę dot. urlopu proporcjonalnego:
  http://e-prawapracownika.pl/463/urlop-proporcjonalny-tabela/

  Nie wiem jaka była podstawa ekwiwalentu do wyliczenia kwoty 533 zł.
  Przykłady wyliczeń ekwiwalentu proszę zerknąć tutaj:
  http://e-prawapracownika.pl/1188/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-2/

 8. jonas pisze:

  Witam i proszę o pomoc.

  Przysługuje mi 26 dni urlopu.
  Ostatnio pracowałem na pełen etat (8 godzin), umowa o pracę od 4 listopada 2013 do 29 stycznia 2014 roku (tzw.okres próbny).
  Przez resztę 2013 roku nie byłem zatrudniony nigdzie.

  Na świadectwie pracy mam informację, że przysługiwały mi 3 dni (niewykorzystane: 3). Otrzymałem ekwiwalent, wydaje mi się, że 533 zł, czyli za owe 3 dni.

  Pytanie: czy nie powinno mi przysługiwac więcej dni urlopowych? Wg mnie 3 dni za 2013 oraz 5 dni za 2014?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  Jonas

 9. jowita pisze:

  Wynagrodzenie za czas choroby to 80 % podstawy.

 10. maly34 pisze:

  witam,mam pytanko a mianowicie takie ile należy mi się wynagrodzenia za chorobowe 2 tygodnie jeśli jestem na 1/2 etatu?

 11. jowita pisze:

  Mnie wychodzi 806,40 zł

  Zerknij tutaj jest nowy wpis ze współczynnikiem na 2014 rok i podobny przykład.
  http://e-prawapracownika.pl/1188/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-2/

 12. Tomek pisze:

  Witam. Bardzo proszę o radę. Mam 10 dni niewykorzystanego urlopu z zeszłego roku, zarabiam 1680zł brutto, księgowa wyliczyła mi że należy mi się 530zł do ręki, według tego co tu przeczytałem wydaje mi się że to troche za mało. Mógłby ktos mi to wyliczyć?

 13. jowita pisze:

  U obecnego pracodawcy otrzyma Pani ekwiwalent za niewykorzystany urlop proporcjonalnie do okresu przepracowanego. Do marca plus okres wypowiedzenia.
  proszę zerknąć tutaj:
  http://e-prawapracownika.pl/463/urlop-proporcjonalny-tabela/

  U nowego pracodawcy będzie urlop proporcjonalny. Tak aby u poprzedniego i nowego pracodawcy pula urlopu wynosiła łącznie 26 dni.

 14. Beti pisze:

  Witam!Wraóciłam z urlopu rodzicielskiego do pracy 4.03.2014 do pracy.Dostałam wypowiedzenie.Umowe mam na czas nieokreslony.Za niewykorzystany urlop dostane ekwiwalend pieniezny.Mam 10 lat pracy czy nalezy mi się rowniez 26 dni urlopu za 2014 i czy jesli szef wypłaci mi za niego ekwiwalent,czy u nowego pracodawcy mam naliczany nowy urlop na rok 2014?

 15. jowita pisze:

  Do wyliczenia ekwiwalentu za urlop bieżący jak i zaległy stosujemy współczynnik z roku nabycia prawa do ekwiwalentu czyli z 2014. Ekwiwalent za urlop wyliczamy od kwoty brutto. Fakt przebywania na zwolnieniu L-4 nie ma wpływu na podstawę do wyliczenia ekwiwalentu w pani przypadku.

 16. cccc pisze:

  Prosze o pomoc. Jak wyliczyc ekwiwalent za nalezny urlop, 7 dni za 2013 rok i 5 dni za rok 2014. Moje wynagrodzenie to 1800 zl netto. W ciagu ostatnich 3 m7esiecy przebywalam na urlopie oraz kilka dni na l4. Czy to ma jakies znaczenie?

 17. jowita pisze:

  Jeżeli wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wynosi 20 albo 26 dni – to następnie obliczamy wymiar proporcjonalny do wymiaru etatu.

  1/16 z 20 dni
  1/16 z 26 dni

 18. Pytanie pisze:

  Proszę o wyjaśnienie minimalna 1600 a jest zatrudniony pracownik na 1/16 etatu czyli 100 zł. Jak wyliczyć urlop cały rok zatrudnienie

 19. jowita pisze:

  Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop w przypadku zwolnienia lekarskiego w pana przypadku to był już zasiłek chorobowy należy przyjąć wynagrodzenie w stałej wysokości (podstawa-wynagrodzenie z umowy o pracę) w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu (X 2013). Z kolei zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc oblicza się jako średnią z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.
  Ekwiwalent obliczamy z kwot brutto.

 20. andy pisze:

  Czy pracodawca prawidłowo wyliczył mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Byłem zatrudniony na czas nieokreślony. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 31.10.2013.Od 06.08.2013 do rozwiązania umowy byłem na zwolnieniu lekarskim. Moje wynagrodzenie to była tzw. podstawa (w stałej wysokości) oraz premia za wyniki pracy. Pracodawca ustalił mi ekwiwalent biorąc do wyliczenia moje wynagrodzenie podstawowe z sierpnia a do wyliczenia średniej premii przejął czerwiec, lipiec i sierpień. Czy prawidłowo (wg mnie sierpień nie powinien być brany pod uwagę, bo byłem chory)? Czy do ustalenia ekwiwalentu bierze się pod uwagę wynagrodzenie w kwocie brutto czy netto?

 21. EK pisze:

  W mojej ocenie podstawę do obliczenia ekwiwalentu stanowi wynagrodzenie za styczeń tj. 1680 zł najniższa krajowa. Tj. wynagrodzenie z umowy podwyższone do najniżej krajowej obowiązującej w 2014 r.

 22. EJ pisze:

  Jak wyliczyć ekwiwalent urlopowy dla pracownika zatrudnionego od 1 listopada 2013 na okres próbny do 31 stycznia 2014 – czyli 3 miesiące – wynagrodzenie 1600-/mc w 2013 roku i 1650 w 2014 roku, który przebywał na zwolnieniu lekarskim od 26 listopada do 31 grudnia 2013,czyli 36 dni-wynagrodzenie 80% zakład pracy a od 10 stycznia nie stawił sie do pracy i 15 dostał wypowiedzenie dyscyplinarne. Wykorzystał w 2014 roku 2i3 stycznia 2014 dwa dni urlopu. Przysługuje mu 20 dni urlopu, to proporcjonalnie należy mu się w 2013 roku 4 dni – 2 dni wykorzystane , a za styczeń 2014 2 dni, czyli razem 4 dni. Zwykle nie mam kłopotów, ale tu się załamałam , bo wg mnie przepisy w tej kwestii są niejasne, chyba że coś przeoczyłam

 23. jowita pisze:

  Przy zwolnieniu dyscyplinarnym ekwiwalent też przysługuje, ale z tego co Pan pisze otrzymał Pan 3 miesięczne wypowiedzenie umowy. Za okres wypowiedzenia ekwiwalent też przysługuje:) Tylko proszę pamiętać, że w okresie wypowiedzenia to pracodawca decyduje czy wysyła Pana na urlop czy wypłaca ekwiwalent. Skoro w styczniu otrzymał Pan wypowiedzenie 3 miesięczne to umowa zakończy bieg 30 kwietnia.
  Do podstawy ekwiwalentu wliczamy 1700 zł plus składniki zmienne z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu to: marzec, luty i styczeń. Przykładowy sposób obliczenia jest w drugim przykładzie wpisu. Współczynnik ekwiwalentowy na rok 2014 dla pełnego etatu wynosi: 20,83

 24. MarkUS pisze:

  dodam jeszcze ze mam zamiar odejśc z pracy z dniem 10 lutego, a złozyłem juz moją rezygnacje za porozumieniem stron,niestety szef sie nie zgodził wiec dał mi 3 miesiace,mam prawo do ekwiwalentu?i czy wogole moge dostac dyscyplinarkę…

 25. MarkUS pisze:

  mam pytanie,jak naliczyc moj ekwiwalent w przypadku porzucenia stanowiska pracy,czy takowy mi przysługuje?mam srednie wynagrodzenie 2500,- netto natomiast moja podstawa to 1700,- netto.jak naliczyć takowy ekwiwalent?przysługuje mi 26 dni url,praca na pełen etat,natomiast stary urlop z 2013r 3 dni a za styczeń 2014r tez 3 dni, jak to obliczyć?

 26. jowita pisze:

  Tak, ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi jeżeli urlopu nie wykorzystał za lata 2012,2013,2014. Obowiązuje współczynnik w którym pracownik nabył prawo do ekw. tj. w 2014 to 20,83 dla pełnego etatu. Współczynnik ten stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za urlop zaległy jak i bieżący.

 27. BEANAS pisze:

  Proszę o pomoc w wyliczeniu należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop za 2013 rok. Wynagrodzenie brutto 1600 zł, pełny etat, zatrudnienie 4 lata, pracownik przebywał w pracy od 01.01.2013 r. – do 30.04.2013 r., od 01.05.2013 r do 02.06.2013 r zwolnienie lekarskie za które wypłaciłam wynagrodzenie, następnie kontynuacja zwolnienia do 182 dni i dalej aktualnie zasiłek rehabilitacyjny do 27.04.2014 r. Aktualnie rozwiązuję umowę z pracownikiem na mocy art.53 par.1 p.1b i chcę wypłacić należności. Czy za niewykorzystany urlop za 2012 rok też należy się ekwiwalent w tej sytuacji?

 28. MK pisze:

  Witam,
  W 2013 roku nie wykorzystałam 26 dni urlopu. Byłam zatrudniona na 3/4 etatu na umowę o pracę i końcem grudnia 2013 r. wygasła mi umowa. Proszę o odpowiedź czy do podstawy ekwiwalentu wliczamy wysługę lat (u mnie wypłacano ją od września do grudnia 2013 r)?
  Czy dobrze obliczam kwotę ewkiwalentu?
  1. (kwota Podstawy wynagrodzenia za miesiąc brutto + wysługa lat za miesiąc)/ wskaźnik 15.69 = ewiw. za 1dzień urlopu
  2. wynik z ewiw. za 1 dzień urlopu / 8 = ewiw. za 1 godz. urlopu
  3. mam 26 dni niewykorzystanego urlopu x 8 godz. = 208 godz.
  4. wynik ekw. za 1 godz. urlopu x 208 godzin = kwota ekwiwalentu, którą powinien wypłacić pracodawca

  Bardzo proszę o potwierdzenie czy dobrze wyliczam ewkiwalent dla niepełnoetatowca.
  Czy do podstawy ekwiwalentu doliczamy również nagrody z Zakładowego Funfuszu, trzynastki i zapomogi?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam,

 29. jowita pisze:

  1. Umowę najlepiej rozwiązać za porozumieniem stron.
  2. Ekwiwalent należy wypłacić proporcjonalnie do okresu przepracowanego. Ilość dni urlopu zależy jeszcze od wymiaru etatu 1/1, 1/2, 3/4?
  3. Należy wypłacić odprawę rentową.

 30. AN pisze:

  Pracownik posiada umowę o pracę od 01.05.2013r.na czas określony.
  Do 30.12.2013 przebywał na zasiłku chorobowym a od 31.12,ma przyznaną rentę na okres 1 roku.jak prawidłowo rozwiązać z nim umowę i czy należy mu się ekwiwalent za urlop-za ile dni
  z góry dziękuję

 31. jowita pisze:

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop za lata 2012,2013,2014 będzie wypłacony wraz z ostatnią pensją.
  Ekwiwalent wypłacany jest w przypadku ustania zatrudnienia.

 32. goska1710 pisze:

  mam pytanie,pracowałam od 17-10-2012 do 20-o8-2013 bo od tego czasu jestem na zwolnieniu lekarskim ciążowym umowe mam do dnia porodu czyli luty-marzec 2014,z 2013 zostało mi 88godzin urlopu,czy zakład zapłaci mi za te godz.urlopu po rozwiązaniu umowy? i co z urlopem za ten rok,czy będe miała równiez zapłacone za jakieś dni urlopu.czy ekwiwalent za urlop bedzie razem z ostatnią pensją czy w innym terminie

 33. Anonim pisze:

  Witam
  dostalem wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia 3.stycznia. Okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, czyli termin ustania stosunku pracy to 17 stycznia. Pracodawca wygonil mnie na 5 zaleglych dni urlopu z 2013 roku. Pracowalem w tej firmie 3 lata. Czy nalezy mi sie ekwiwalent za 2014 rok? Prawo do pełnego wymiaru urlopu nabywa się z poczatkiem nowego roku kalendarzowego, czyli teoretycznie tak to powinno wygladac. Moje pytanie brzmi jak to jest w praktyce. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Adam

  • jowita pisze:

   Urlop liczony jest proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy, czyli za 2014 rok przysługuje urlop proporcjonalny za miesiąc styczeń. Jeżeli wymiar urlopu wnosi na cały rok 26 dni to za styczeń (jeden miesiąc) wyniesie 3 dni.

 34. Marta pisze:

  Dziękuję bardzo.

  Czyli za 2013 rok -26 dni urlopu powinnam otrzymać 3454,88?
  Bo jeśli dobrze liczę :
  2780:20,92 = 132,88 zł / dzień.
  132,88 : 8 = 16,61 zł / godzinę.
  26 dni x 16,61 zł x 8 h = 3454,88 zł.
  Mam jeszcze pytanie – ile czasu pracodawca ma na wypłacenie ekwiwalentu?

  Pozdrawiam. Marta

 35. jowita pisze:

  W tej sytuacji pracodawca powinien przyjąć wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę w pełnej wysokości.

 36. Marta pisze:

  Witam. Od 15 października jestem na urlopie rodzicielskim i od tego czasu otrzymywałam 60 % wynagrodzenia. z dniem 31 grudnia 2013 wygasła moja umowa o pracę. Cały rok 2013 spędziłam na zwolnieniu lekarskim, później na macierzyńskim więc nie wykorzystałam urlopu wypoczynkowego. Pracuje ponad 10 lat więc przysługuje mi 26 dni urlopu. Pracowalam na pełny etat – dzień na dzień. 12 godzin w pracy, następny dzień wolny. Czy nalezy mi się ekwiwalent od pełnej stawki czy od tych 60 % ? Moja stawka brutto to 2780 zł. bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam. Marta

 37. ekwiwalent pisze:

  To w takim razie wymiar proporcjonalny Twojego urlopu wynosi 12 dni a ekwiwalent 917,76 zł brutto.

 38. jezyna pisze:

  Oj nie, przysługuje mi 20 dni urlopu.

 39. ekwiwalent pisze:

  Jeżeli wymiar Twojego urlopu wynosi 26 dni to proporcjonalnie do okresu przepracowanego u tego pracodawcy przysługuje Ci urlop w wymiarze 16 dni.
  Jeżeli nie wykorzystałaś ani jednego dnia to ekwiwalent za 16 dni wynosi 1 223,68 zł brutto.

 40. jezyna pisze:

  Witam,
  proszę o pomoc, ponieważ już się pogubiłam.
  Miałam umowę na pełen etat od 17.06.2013 – 31.12.2013 – kwota wynagrodzenia brutto 1600 zł. Od 30.08.2013 do chwili obecnej przebywam na zwolnieniu L4.
  Pracowałam od poniedziałku do piatku po 9 godzin, a w soboty 6 godz, czyli sporo nadgodzin, których pracodawca nie chce mi wypłacić, ale to już inna sprawa.
  Proszę o pomoc jak obliczyć ilość dni urlopu za wyżej wymieniony okres oraz kwote ekwiwalentu?

  Z góry dziekuje wszystkim za pomoc :)

 41. jowita pisze:

  STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY
  W SPRAWIE EKWIWALENTU ZA URLOP NIEPEŁNOETATOWCA

  (GPP – 110 – 4560 – 92 – 1/10/PE/RP)Ustalając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy przy obliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień obniżyć współczynnik ekwiwalentowy stosownie do wymiaru czasu pracy, a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jeden dzień podzielić przez 8, gdyż norma dobowa pracownika niepełno etatowego wynosi 8 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 8 godzin, w zależności od postanowień umowy o pracę.Normy czasu pracy zawiera przepis art.129 § 1 Kodeksu pracy ustanawiając normę dobową – 8 godzin i normę średniotygodniową – 40 godzin, które co do zasady, obowiązują wszystkich pracowników. Norma ta, w znaczeniu miary czasu, jest górną granicą spełniania przez pracownika obowiązku świadczenia pracy wynikającego z tytułu zawarcia umowy o pracę. Odstępstwo od podstawowej normy czasu pracy dopuszczalne jest wyłącznie, gdy przepisy Kodeksu pracy lub przepisy szczególne wyraźnie to przewidują.Oprócz pojęcia normy czasu, dla określenia miary czasu pracy używa się pojęcia wymiar czasu pracy. Pojęcia te nie są równoznaczne, bowiem wymiar czasu pracy to długość czasu, w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w obrębie każdego dnia (roboczego) i tygodnia pracy.Wymiar czasu pracy nie zawsze jest identyczny z normą czasu pracy. Niższy niż norma, wymiar czasu pracy może wynikać m.in. z postanowień umowy o pracę – tzw. zatrudnienie w niepełnym wymiarze – na pół lub inaczej określoną część etatu.

 42. ell pisze:

  Jeśli pracował 5 dni w tygodniu po 6 godz. to dlaczego za 6 dni urlopu należy mu się stawka za godz. x 48 godz.? Przecież 6×6 to nie jest 48.

 43. JS pisze:

  Co do zasady urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego w którym nabył prawo do urlopu. Urlop zaległy należy wykorzystać do 30 września następnego roku.
  Za 2012 rok urlop należy wykorzystać do 30 września 2013
  Sądzę, że w związku z kontrolą PIP pracodawca jest od górnie zmuszony wysłać pracowników na przymusowy urlop zaległy.
  Ekwiwalent za urlop wypłacany jest tylko w przypadku ustania zatrudnienia – rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

 44. kaka pisze:

  Pracuję w firmie od 02.2011. Zawsze były problemy z wykorzystaniem urlopu, w tym roku dopiero po kontroli urzędnika pracodawca na siłę wysyła pracowników na urlop (sam pobierając ekwiwalent za swój zaległy – niefajne). Mam 7 dni wolego do wykorzystania z 2012r. Nie bardzo kiedy mam go wykorzystać, pogoda listopadowa również nie jest zbyt zachęcająca. Czy pracodawca może mnie zmusić do wykorzystania zaległego urlopu? Czy jeśli nie wykorzystam tych 7 dni z 2012r, to w przyszłym roku mogę się ubiegać o wypłatę ekwiwalentu ?

 45. jowita pisze:

  Bez względu na wymiar etatu, kwotę ekwiwalentu przysługującą za jeden dzień urlopu należy podzielić przez osiem godzin.

 46. lolka_83 pisze:

  Witam.
  Moja umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia.Płaca 1600 brutto.Pracowałam od 01.2012 do 10.2013 na pełen etat,po 9.5 i 11.5 h.Zostało mi 85 godz niewykorzystanego urlopu.Ekwiwalent za rok 2013 to 20,92.Czy tez mam to mnożyć przez 8 godz? Bardzo proszę o odpowiedz.

 47. JS pisze:

  W przypadku gdy nie przysługiwało Ci wynagrodzenie bo np. pobierałeś zasiłek chorobowy – należy uwzględnić miesiące wcześniejsze za które wynagrodzenie przysługiwało.

  W podstawie ekwiwalentu uwzględniamy pełne miesiące przed chorobą, ewentualnie miesiąc w którym już byłeś chory ale przepracowałeś minimum połowę tego miesiąca.

  Pod uwagę bierzesz stałą stawkę miesięcznego wynagrodzenia z przed choroby,lub jak byłeś chory ale przepracowałeś więcej niż połowę miesiąca, natomiast składniki zmienne jak premie – jako średnią z ostatnich 3 miesięcy.

 48. przemek pisze:

  witam mam pytanie jak mam wyliczyć ekwiwalent urlopu jeśli pracowałem od lutego 2010 do 19 października 2013 lecz 6 miesięcy bylem na chorobowym mam 45 dni urlopu i czy liczy się to z trzech ostatnich miesięcy tj chorobowego czy z trzech ostatnich miesięcy jak pracowałem bo wtedy srednia wychodzi np 2500 a chorobowego otzymywalem np 1800 Proszę o pomoc d

 49. Alicja pisze:

  Witam serdecznie i proszę o poradę w mojej sprawie.
  Pracowałam w firmie przez 7 lat do 30 sierpnia 2013r. (wypowiedzenie umowy przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia).
  Miałam sporo zaległego urlopu. Część wykorzystałam, ale 28 dni zostało niewykorzystanych (10 dni za 2012 r. i 18 za 2013 r.).
  Moje wynagrodzenie to stała podstawa 1829 zł brutto +(plus) zmienne prowizje –(minus) nieopodatkowane potrącenia (stałe 45,09 zł na ubezpieczenie grupowe i zmienne np. za przekroczony limit rozmów telefonicznych i cofnięte prowizje wynikające z warunków umowy)
  Wypłatę dostawałam zawsze do 10 dnia każdego miesiąca. Nie wiem, które prowizje mam wziąć pod uwagę przy próbie obliczenia ekwiwalentu.
  Moje prowizje otrzymane to:
  –>10 sierpnia (za lipiec)
  614 zł brutto; potrącenia -527,56 zł (w tym 45,09 zł za ubezpieczenie grupowe, 2,47 zł rozmowy telefoniczne, 480 zł rekalkulacja prowizji)
  –>10 lipca (za czerwiec)
  760 zł brutto; potrącenia -45,09 zł (ubezpieczenie grupowe)
  –>10 czerwca (za maj)
  399,92 zł brutto; potrącenia -92,88 zł (45,09 zł ubezpieczenie grupowe; rekalkulacje prowizji 46,88 zł i rozmowy telefoniczne 0,27 zł)
  –>10 maja (za kwiecień)
  491 zł brutto; potrącenia -45,09 zł (ubezpieczenie grupowe)
  Nie wiem czy powinnam wziąć pod uwagę prowizje od czerwca do sierpnia czy od maja do lipca. Druga zagadka dla mnie to czy potrącenia też trzeba odliczyć od prowizji…? Niestety sprawy płacowe to dla mnie czarna magia.
  Bardzo proszę o pomoc, bo mam podstawy do przypuszczania, że pracodawca chce mnie oszukać – niestety ostatnio z tego słynie. I już zaczęłam to odczuwać, bo do dnia dzisiejszego nie wpłynęło wynagrodzenie na moje konto ani za poprzedni miesiąc ani za ekwiwalent za niewykorzystany urlop :(
  Pozdrawiam. Alicja

 50. jowita pisze:

  W przypadku gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z powodu np. choroby – uzupełnia się wynagrodzenie do wysokości, jakie by pracownik otrzymał, gdyby przepracował pełny miesiąc.

 51. lp pisze:

  jak mam naliczyć urlop pracownikowi który był zatrudniony 18/05/2013 do 31/07/2013 . Z tym że pracownik od 05/06/2013 przebywał na zwolnieniu lekarskim.Podstawą do wyliczenia ma być rzeczywiste wynagrodzenie z listy płac.

 52. jowita pisze:

  Od kiedy to:
  48 x 19,91 = 95,68 ????

 53. mirek pisze:

  błąd w wyliczeniu:
  48*19,91 = 95,68 a w zadaniu jest 995,68

 54. ekwiwalent pisze:

  witam!mam pytanie.pracowalam ponad rok na pelen etat i zarobki moje byly 1600zl brutto.czekam na ekwiwalent 5 dni pracy,6 dni chorobowego i 9 dni ekwiwalentu za urlop.jak mam to obliczyc?pracowalam co drugi dzien od 7 do 18.tj.11 godz.dziennie.prosze o pomoc.jakiej kwoty mam sie spodziewac od pracodawcy?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>