Regulamin wynagradzania

Wyrok SN z 4 sierpnia 2004 r.

II PK 5/2005

Do wejścia w życie nowego regulaminu płac wystarczy ogłoszenie go w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy. Obowiązywanie regulaminu nie jest uzależnione od tego , czy pracownicy swym podpisem poświadczą zapoznanie się z jego treścią.

 

Wyrok SN z 6 października 2004 r.

I PK 569/2003

Regulamin wynagradzania, który nie został ustalony na piśmie i podany do wiadomości pracowników w sposób określony w art. 772 § 6 Kodeksu pracy, nie obowiązuje jako akt prawny.

Art. 772 § 6 Kodeksu pracy mówi:

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 

 

O obowiązku tworzenia i wprowadzania regulaminu mówi (art. 772 §1 K.p.) i tak:

– pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników,

– pracownicy ci nie zostali objęci zakładowym lub ponadzakładowym układem pracy.

 

Zmiana regulaminu wynagradzania:

– w trakcie trwania stosunku pracy pracodawca może zmienić na gorsze postanowienia zawarte w regulaminie wynagradzania,

– postanowienia mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy (art. 24113 § 2 w związku z art. 772 § 5 K.p.),

– korzystniejsze postanowienia zawarte w regulaminie, z dniem ich wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy (art. 24113 § 1 w związku z art. 772 § 5 K.p).

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o