Najnowsze artykuły

Zmiany w Kodeksie pracy obowiązując...

Od 01.01.2017 zmianie uległy przepisy Kodeksu pracy dotyczące: regulaminu wynagradzania, wydawania świadectw pracy, wprowadzania regulaminu pracy, współodpowiedzialność materialnej pracownika, terminów odwołania do sądu...

Kogo nie obejmuje minimalna stawka ...

1. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w kwocie minimalnej stawki godzinowej oraz obowiązek ewidencji czasu pracy nie dotyczy następujących umów zlecenia: 1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o...

Wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy do pobrania TUTAJ W nowym wzorze świadectwa pracy należy zamieścić informacje o uprawnieniach rodzicielskich w sposób bardziej szczegółowy niż to było dotychczas w...

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej zamieszczamy w ust. 5 pkt 12 świadectwa pracy (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ). Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 5 pkt 3 świadectwa pracy, (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ) w tej części świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o...