Brak obowiązku wykonania wstępnych badań

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,
  • przyjmowane do pracy w przypadku pozostawania w zatrudnieniu jednocześnie z innym pracodawcą (równoległe zatrudnienie).

 

Badania wstępne nie będą obowiązywały pracowników przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy oraz pracowników pozostających w równoległym zatrudnieniu  jeżeli przedstawią pracodawcy:

  • aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego/równoległego zakładu pracy,
  • skierowanie na badania lekarskie w celu uzyskania powyższego orzeczenia a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

 

Skierowanie na badania lekarskie należy wydać pracownikowi w 2 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz jest dla pracownika, podobnie lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy.

 

Powyższe zwolnienie z wykonania badań wstępnych nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.          

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Print Friendly

Przeczytaj również

Wzór skierowania na badania lekarskie
views 3
W dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie. Nowy wzór sk...
Skierowanie na badania lekarskie
views 2
Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać:  określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (wstępne, okresowe kontroln...
Kontrolne badania lekarskie
views 0
  W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalen...
Niezdolność do pracy w okresie ciąży a badania kon...
views 2
Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolny...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz