Najnowsze artykuły

Ustawa z dnia 13 maja 2016 o zmiani...

Ustawa z dnia 13 maja 2016r. o zmianie ustawy Kodeks pracy do pobrania w pdf...

Stanowisko GIP w sprawie sposobu us...

Dotyczy ustalenia wysokości wynagrodzenia za jeden dzień przepracowany w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni.   Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie sposobu ustalania...

Ustawa o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pobrania TUTAJ Ustawa reguluje m.in. uprawnienie do: zasiłku chorobowego, zasiłku...

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące um...

Na temat przepisów przejściowych dotyczących umów na czas określony pisałam TUTAJ z kolei na temat umów na czas określony po zmianach od 22.02.2016 r. pisałam TUTAJ   Poniżej przepisy Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę...

Przepisy Kodeksu cywilnego które ma...

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 734 – 751 K.C.) Ale jeżeli z umowy zlecenia wynika konieczność wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w...

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pr...

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca sygn. GPP–110–4560–92–1/10/PE/RP   Stosownie do przepisów § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia...