Najnowsze artykuły

Przedawnienie prawa do urlopu wypoc...

Termin przedawnienia roszczenia prawa do urlopu wypoczynkowego Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Rozpoczęcie biegu...

Roszczenie o niewypłacony ekwiwalen...

Termin przedawnienia do dochodzenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wynosi 3 lata od daty, w której roszczenie stało się wymagalne, a więc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zgodnie z art. 291 §...