Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu i ochronie mienia

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w art. 15 ustawy.

W związku z powyższym osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązują normy czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy, czyli takie same jak pracowników pełnosprawnych tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oraz nie obowiązuje zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Przy czym nie jest wymagana zgoda lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną na pracę w zwiększonym wymiarze czasu pracy, w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly

Przeczytaj również

Czas pracy w 2013 roku
views 1
Czas pracy w 2013 roku z podziałem na miesiące. Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych Styczeń...
Przerwy wliczane do czasu pracy
views 0
Ustawodawca przewidział przerwy w czasie pracy których pracownik nie świadczy pracy przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia: 15 minuto...
Dni ustawowo wolne od pracy w 2016 roku
views 1
Zgodnie z art. 1519a § 1 Kp, praca w święta w placówkach jest niedozwolona. Zakaz obejmuje wykonywanie pracy w dniu, który jest świętem. W 2016 dni te...
Odpoczynek dobowy i tygodniowy
views 3
Odpoczynek dobowy Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy czas pracy wraz z godzin...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz