Dodatek za pracę w godzinach nocnych w 2015

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. (art. 1518 § 1K.p.). W 2015 minimalne wynagrodzenie wynosi 1 750,00 zł brutto. Zasady obliczania dodatku za pracę w godzinach nocnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

Sposób obliczenia dodatku za godzinę w porze nocnej:

  • Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Np. dla stycznia ( 1750,00 zł : 160h) = 10,94; 10,94 x 20 % = 2,19 zł.
  • Otrzymaną stawkę godzinową dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

 

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2015 r.

Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń

2,19 zł

Luty

2,19 zł

Marzec

1,99 zł

Kwiecień

2,08 zł

Maj

2,19 zł

Czerwiec

2,08 zł

Lipiec

1,90 zł

Sierpień

2,19 zł

Wrzesień

1,99 zł

Październik

1,99 zł

Listopad

2,19 zł

Grudzień

2,08 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 151(7) § 2 K.p. Pracownikiem pracującym w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub której co najmniej 1 / 4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Print Friendly

Przeczytaj również

Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część ...
views 25
1. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub miał nieobecno...
Wysokość odszkodowania za skrócony okres wypowiedz...
views 1
Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas...
Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2016
views 5
  Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2016 r. &...
Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku
views 2
Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wyniesie 1 750 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niżs...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz