Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Wyrok SN z 29.03.2001 r.
I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14

Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

 

Dotyczy to zarówno urlopu bieżącego jak i zaległego. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego przysługuje niezależnie od trybu, w jakim rozwiązano umowę o pracę.

Print Friendly

Przeczytaj również

Jak liczyć trzeci miesiąc ciąży
views 3
Jak liczyć termin upływu 3 miesiąca ciąży, po upływie którego pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu?   Wyrok SN z 5 grudnia...
Regulamin wynagradzania
views 0
Wyrok SN z 4 sierpnia 2004 r. II PK 5/2005 Do wejścia w życie nowego regulaminu płac wystarczy ogłoszenie go w sposób zwyczajowo przyjęty u danego...
Dwie umowy z tym samym pracodawcą
views 1
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca  1969r. III PZP 1/69, (OSNCP 1969, Nr 11, poz.197).   Istnieje możliwość zawarcia z własnym pracow...
Wymiar urlopu a świadczenie rehabilitacyjne
views 4
Uchwała SN z dnia 4 kwietnia 1995 I PZP 10/95 (OSNP 1995/18/228)   "Pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 sty...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz