Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2012 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 14.09.2012 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z 2004 r. nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.600 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Print Friendly

Przeczytaj również

Przepisy przejściowe dotyczące umów na czas określ...
views 0
Na temat nowelizacji Kodeksu pracy która wejdzie w życie z dniem 22.02.2016 w zakresie dotyczącym  ograniczenia zawierania umów na czas określony pisa...
Przepisy Kodeksu cywilnego które mają zastosowanie...
views 2
Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 734 – 751 K.C.) Ale jeżeli z umowy zlecenia wynika konieczność wykony...
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z o...
views 1
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Stanowisko GIP w sprawie sposobu ustalania wynagro...
views 3
Dotyczy ustalenia wysokości wynagrodzenia za jeden dzień przepracowany w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okre...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz