Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi
1 600 zł.

Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że zatrudniony po raz pierwszy w roku 2013, nie może zarobić mniej niż 1 280 zł ( 80% z 1 600 zł)

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Koszt zatrudnienia pracownika przed i po planowanej podwyżce płacy minimalnej:

Płaca na obecnym poziomie – 1 500 zł

Płaca na nowym poziomie – 1 600 zł

Wynagrodzenie brutto

1 500 zł

1 600 zł

Ubezpieczenie emerytalne w części finansowanej przez pracodawcę 9,76%

146,40

156,16 zł

Ubezpieczenie rentowe  w części finansowanej przez pracodawcę 6,50%

97,50 zł

104 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%

28,95 zł

30, 88 zł

Fundusz pracy 2,45%

36,75 zł

39,20

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,10%

1,50 zł

1,60

Razem 20,74%

1 811,10 zł

1 931,84 zł

 

Suma dodatkowych obciążeń ponoszonych przez pracodawcę to: 331,84 zł.
Koszt całkowity zatrudnienia pracownika 1 931,84 zł

 

 

 

Rok Wysokość płacy minimalnej (w zł brutto)
2012   1 500,00
2011   1 386,00
2010   1 317,00
2009   1 276,00
2008   1 126,00
2007      936,00
2006      899,10
2005      849,00
2004      824,00
2003      800,00

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. – Dz. U. poz. 1026)

 

Print Friendly

Przeczytaj również

Wysokość wynagrodzenia po urlopie wychowawczym
views 3
Zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego lub jego części do pracy na dotychczasowym stan...
Przychody pracowników od których nie nalicza się s...
views 2
Przychody pracowników od których nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne: nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad okreś...
Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 20...
views 14
Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w po...
Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku
views 2
Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wyniesie 1 750 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niżs...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz