Odpoczynek dobowy i tygodniowy

Odpoczynek dobowy

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy czas pracy wraz z godzinami nadliczbowymi może maksymalnie wynosić 13 godzin (24 godziny – 11 godzin odpoczynku = 13 godzin pracy). Co oznacza, że pracownik wykonujący pracę 8 godzin na dobę może pracować maksymalnie 5 godzin nadliczbowo.

Obowiązek zapewnienia 11 godzinnego odpoczynku dobowego nie dotyczy:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Jeżeli w powyższych przypadkach pracownikowi nie zapewniono 11 godzinnego odpoczynku dobowego, to obowiązkiem pracodawcy jest udzielić pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku do końca okresu rozliczeniowego.

Przykład

W sutek prowadzenia akcji ratowniczej pracownik w danym dniu pracował dłużej, jego odpoczynek dobowy wyniósł 8 godzin. W takim przypadku pracodawca powinien do końca okresu rozliczeniowego zrównoważyć skrócony okres odpoczynku przez zapewnienie w innej dobie odpoczynek o 3 godziny dłuższy (11 godzin + 3 godziny = 14 godzin odpoczynku).

 

Odpoczynek tygodniowy

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

W szczególnych przypadkach odpoczynek tygodniowy może zostać skrócony do 24 godzin:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.

Odpoczynek powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Z kolei w przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek może przypadać w innym dniu niż niedziela.

 

Podstawa prawna:

  • art. 132 i 133 Kodeksu pracy
Print Friendly

Przeczytaj również

Czas pracy w 2014 roku
views 3
  Czas pracy w 2014 roku z podziałem na miesiące. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. ...
Dni ustawowo wolne od pracy w 2015 roku
views 0
Zgodnie z art. 1519a § 1 Kp, praca w święta w placówkach jest niedozwolona. Zakaz obejmuje wykonywanie pracy w dniu, który jest świętem. W 2015 dni te...
Kogo dotyczy zakaz pracy w godzinach nadliczbowych
views 2
Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakaz przekraczania normy dobowej dotyczy: pracownicy w ciąży, art. 148 pkt 2, art. 178 § 1...
Kilkumiesięczne okresy rozliczeniowe w 2016
views 1
Czas pracy w 2016 roku w kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych z podziałem na okresy rozliczeniowe: - jednomiesięczny, - trzymiesięczny, ...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz