Najnowsze artykuły

Ekwiwalent za pół etatu w 2017 roku...

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo: dla 1/1 etatu   20,83 dla 3/4 etatu   15,62 dla 1/2 etatu   10,42 dla 1/3...

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ...

Współczynnik urlopowy w 2017 roku dla pełnego etatu wynosi 20,83 Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo: dla 1/1 etatu...

Wysokość współczynnika urlopowego w...

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...

Koszt zatrudnienia pracownika w 201...

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2017 r. Pracownik Pracodawca Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP 9,76...

Minimalne wynagrodzenie na pół etat...

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł. W przypadku...

Wysokość odszkodowania za skrócony ...

Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy...

Ochrona roszczeń pracowniczych w ra...

W razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym...

Jak obliczyć wynagrodzenie netto w ...

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł. Oraz od 1...

Wysokość dodatku za pracę w godzina...

Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego...

Stawki składek ZUS w 2017

W 2017 roku w stosunku do 2016 roku nie ulegną zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP.   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i...
Ostatnie komentarze
  • janina: proszę o odpowiedz córka miała przedłóżoną. umowę do dnia p...
  • Iwona: Witam, mam problem z wyliczeniem urlopu..może ktoś pomoże? ...
  • BT: Witam, Jestem w 5 miesiacu ciąży, umowa(zawarta z agencją p...
  • MRAS: Witam, temat klarownie wytłumaczony :) pytanie: prac...
  • Kasia: Witam, przez 3 miesiące byłam zatrudniona na 1/2 etatu umowa...
  • dawid: dziękuje . Mam jeszcze jedno pytanie na jaki najkrótszy okre...
Losowe artykuły
Urlop bezpłatny w świadectwie pracy... Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 Kodeksu...
Nowy wzór umowy o pracę w 2016 Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22.02.2016 r. Zmiana polega na dodaniu...
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pr... Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca...