Najnowsze artykuły

Ochrona roszczeń pracowniczych w ra...

W razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym...

Jak obliczyć wynagrodzenie netto w ...

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł. Oraz od 1...

Wysokość dodatku za pracę w godzina...

Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego...

Stawki składek ZUS w 2017

W 2017 roku w stosunku do 2016 roku nie ulegną zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP.   Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i...

Niezdolność do pracy w okresie wypo...

Często zadawane przez Czytelników pytania dotyczące choroby w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę: 1. W takcie 1 miesięcznego wypowiedzenia umowy będąc na urlopie wypoczynkowym  zachorowałam (L-4) co z urlopem wypoczynkowym?...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2017...

Czas pracy niepełnosprawnych w 2017 roku z podziałem na miesiące w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dla pracowników...

Dodatek za pracę w porze nocnej wył...

Według nowych obowiązujących zasad od 01.01.2017r. , przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w...

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł. Oraz od 1 stycznia...

Czas pracy w 2017 roku

Czas pracy w 2017 roku z podziałem na miesiące w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.   Miesiąc Liczba godzin...

Dni ustawowo wolne od pracy w 2017 ...

Dni ustawowo wolne od pracy w 2017 roku: 1 stycznia (niedziela) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki 6 stycznia (piątek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 16 kwietnia (niedziela) Wielkanoc 17 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek...
Ostatnie komentarze
  • Jowita: Zatrudnienie od 1.03 do 30.11 powinno być 9/12 z 20 dni...
  • Karolina: Co mogę zrobić, jeżeli mój pracodawca źle wyliczył ekwiwalen...
  • Karka53: Witam Prozę o pomoc w wyliczenia urlopu. Mianowicie od 1.09...
  • Maniek: "zostanie udzielony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia t...
  • Agata: Jestem na platnym macierzynskim, od polowy stycznia bede dor...
  • Adrian: Nie mogę zrozumieć jednej sprawy. Gdzieś w opisach przeczyta...
Losowe artykuły
Kilkumiesięczne okresy rozliczeniow... Czas pracy w 2016 roku w kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych z podziałem na...
Rozporządzenie Rady Ministrów o min... Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.09.2013 r. w sprawie wysokości minimalnego...
Jak obliczyć wynagrodzenie netto w ... Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu...