Najnowsze artykuły

Kogo nie obejmuje minimalna stawka ...

1. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w kwocie minimalnej stawki godzinowej oraz obowiązek ewidencji czasu pracy nie dotyczy następujących umów zlecenia: 1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o...

Wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy do pobrania TUTAJ W nowym wzorze świadectwa pracy należy zamieścić informacje o uprawnieniach rodzicielskich w sposób bardziej szczegółowy niż to było dotychczas w...

Informacja o odprawie emerytalnej w...

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej zamieszczamy w ust. 5 pkt 12 świadectwa pracy (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ). Odprawa w związku z przejściem na rentę lub emeryturę ma...

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 5 pkt 3 świadectwa pracy, (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 do pobrania TUTAJ) w tej części świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o...

Zawartość świadectwa pracy

W świadectwie pracy zamieszczamy informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1) okresu lub okresów zatrudnienia, 2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania...

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł.          (4 263,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2017 x...

Ekwiwalent za pół etatu w 2017 roku...

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo: dla 1/1 etatu   20,83 dla 3/4 etatu   15,62 dla 1/2 etatu   10,42 dla 1/3...

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ...

Współczynnik urlopowy w 2017 roku dla pełnego etatu wynosi 20,83 Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo: dla 1/1 etatu...

Wysokość współczynnika urlopowego w...

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany...
Ostatnie komentarze
  • Kamil: Pytanie posiadadm dwa PITy 11 od dwóch pracodawców (jeden z...
  • jusia: CZY DODATEK ZA GODZINY ŚWIĄTECZNE MOŻE BYĆ WLICZANY DO MINIM...
  • Basia: Dzień dobry Proszę o informację do rozliczenia PIT. Zakład ...
  • Jowita: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany jest w przypad...
  • Paulina: Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy przysluguje mi ekwiwalen...
  • Anna: A czy jest jakas podstawa prawna czy wyrok sądowy mowiacy o ...
Losowe artykuły
Rozporządzenie Ministra Pracy i Pol... Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie...
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ... Aktualny wpis na 2016 rok znajdziesz:  TUTAJ   Jak obliczyć ekwiwalent za...
Przeliczanie urlopu wypoczynkowego ... Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie...