Porozumienie o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę (171 § 3 Kodeks pracy)

W celu przeniesienia urlopu na kolejny okres zatrudnienia muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • pracodawca z pracownikiem zobowiązany jest zawrzeć porozumienie o wykorzystaniu urlopu w naturze w kolejnym zatrudnieniu. Wzór porozumienia do pobrania TUTAJ
  • kolejna umowa o pracę musi zostać zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu obecnej umowy.

Zawarcie umowy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy nie musi oznaczać zawarcia kolejnej umowy z dnia na dzień tj. rozwiązanie obecnej umowy następuje  11 kwietnia a nawiązanie kolejnej 12 kwietnia. Pomiędzy umowami może być przerwa wynikająca z dni wolnych np. niedziele, dni świąteczne.

Print Friendly

Przeczytaj również

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2016
views 29
Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 w porównaniu do 2015 nie uległa zmianie i nadal wynosi 21 dla pełnego wymiaru czasu pracy.   Dla p...
Współczynnik urlopowy w 2016 roku
views 2
Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. ...
Współczynnik urlopowy w 2015 roku
views 2
Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. ...
Zmiana wynagrodzenia a ekwiwalent za urlop
views 6
Jak ustalić podstawę ekwiwalentu za urlop w przypadku podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia za prace.   Do podstawy wymiaru ekwiwalentu ...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz