Stawki składek ZUS w 2015

Od 1.04.2015 zmianie ulegnie wysokość stopy procentowej dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczeń nie więcej niż 9 pracowników. 

 

Tabela poniżej przedstawia stawki ZUS które pracodawca  oblicza z naszego wynagrodzenia brutto.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1%

 

 

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 01.04.2012 – do 31.03.2015 1,93%
Od 01.04.2015 stopa procentowa wyniesie 1,80 % (obecnie 1,93%)

Print Friendly

Przeczytaj również

Maksymalna podstawa składki chorobowej w 2017
views 2
Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł...
Zasiłek opiekuńczy z ZUS
views 3
Prawo do zasiłku opiekuńczego Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo jak i dobrowol...
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
views 66
Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia: Gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwan...
Podpis ubezpieczonego na zgłoszeniu do ubezpieczeń...
views 3
Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) osoba zgłaszana do ubezpieczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. W ...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz