Najnowsze artykuły

Kody literowe na zwolnieniu lekarsk...

W zaświadczeniu lekarskim mają zastosowanie następujące kody literowe: kod A – oznaczający niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną...