Najnowsze artykuły

Limit umów na czas określony

Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami...

Umowy na czas określony po zmianach...

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca ograniczenia zawierania umów na czas określony wejdzie w życie 22.02.2016   Natomiast informacje na temat przepisów przejściowych dotyczących umów na czas określony...