Najnowsze artykuły

Zmiana warunków pracy lub płacy

Porozumienie zmieniające – pracodawca ma prawo na podstawie porozumienia zmieniającego zmienić warunki pracy i płacy pracownika. Dopuszczalność zawierania tego rodzaju porozumień nie budzi wątpliwości mimo, że brak jest w...