Termin wypłaty wynagrodzenia

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym (art. 85 K.p.).

Termin wypłaty wynagrodzenia określa regulamin wynagradzania, dodatkowo pracodawca do 7 dni od rozpoczęcia pracy ma obowiązek poinformować pracownika o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia.

Z kolei pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników jednocześnie nie mający obowiązku ustalenia regulaminu pracy mają obowiązek dodatkowo poinformowania pracowników o terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia (art. 29 § 3 K.p.).

Print Friendly

Przeczytaj również

Dodatek za pracę w godzinach nocnych w 2015
views 1
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki g...
Dodatek za pracę w nocy w wynagrodzeniu minimalnym...
views 0
Wysokość minimalnego wynagrodzenie nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla danego roku kalendarzowego w 2015 r. wyno...
Minimalne wynagrodzenie na pół etatu w 2016
views 43
Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 1 850 zł brutto przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Przykład wyliczenia wynagrodzenia netto od...
Systemy wynagradzania za pracę
views 1
Wyróżniamy trzy zasadnicze systemy wynagradzania za pracę: system czasowy, system akordowy, system prowizyjny. W systemie czasowym wynagrod...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz