Współczynnik urlopowy w 2015 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
Wartość współczynnika urlopowego dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie  w 2015 r. wynosi: 21,00

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   21,00
  • dla 1/2 etatu   10,50
  • dla 3/4 etatu   15,75
  • dla 1/4 etatu     5,25
  • dla 1/3 etatu     7,00

 

Ważne!

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem współczynnik ustala się:

  • odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • otrzymany wynik dzieli się przez 12

 

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Print Friendly

Przeczytaj również

Współczynnik urlopowy w 2016 roku
views 2
Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. ...
Ekwiwalent za pół etatu w 2016 roku
views 8
Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 w porównaniu do 2015 nie uległa zmianie. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w...
Roszczenie o niewypłacony ekwiwalent za urlop
views 1
Termin przedawnienia do dochodzenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wynosi 3 lata od daty, w której roszczenie stało się wymagalne, a...
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zat...
views 5
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku gdy strony postanowią o...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz