Wymiar czasu pracy w świadectwie pracy

 

W świadectwie pracy należy zamieścić  informację, w jakim wymiarze czasu pracy pracownik był zatrudniony. Jeżeli podczas trwania zatrudnienia u danego pracodawcy wymiar zatrudnienia ulegał zmianie, to pracodawca musi dokładnie wyszczególnić okresy zatrudnienia i właściwe dla nich wymiary czasu pracy.

 

Przykład:

Pracodawca zatrudnił pracownika 1 lutego 2013 r. na pół etatu. Od 1 września 2013 r. pracodawca zwiększył wymiar czasu pracy na cały etat. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 31.10.2013 r.

W świadectwie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:

– od 1 lutego do 31 sierpnia 2013 r. pół etatu

– od 1 września do 31 października 2013 r. cały etat

 

Przykład

Katarzyna D. została z dniem 1 stycznia 2013 r. zatrudniona w pełnym wymiarze godzin, od 1 kwietnia 2013 r. jej wymiar czasu pracy uległ zmniejszeniu na 3 / 4 etatu. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 31.10.2013 r.

W świadectwie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:

– od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. cały etat

– od 1 kwietnia do 31 października 2013 r. ¾ etatu

 

 

Print Friendly

Przeczytaj również

Świadczenie rehabilitacyjne w świadectwie pracy
views 10
Informację o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zamieszczamy w ust. 5 pkt 13 świadectwa pracy. Okres pobierania świadczenia rehabilit...
Zawartość świadectwa pracy
views 1
W świadectwie pracy zamieszczamy informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1)...
Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy
views 18
W świadectwie pracy należy wykazać wszystkie okresy nieskładkowe, które wystąpiły w trakcie zatrudnienia, u danego pracodawcy. Okresy nieskładkowe ...
Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
views 19
   art. 30 § 1 pkt 1 - na mocy porozumienia stron,  art. 30 § 1 pkt 2 -  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedze...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz