Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

Poniżej wymienione zostały przypadki w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia pomimo, że nie wykonywał w tym czasie pracy:

 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia (art. 362 K.p.),
 • zwolnienie na poszukiwanie pracy udzielone w okresie wypowiedzenia (art. 37 § 1 K.p.),
 • za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 2 K.p.),
 • za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów (art. 92 § 1 K.p.),
 • urlop szkoleniowy (art. 1032 K.p.),
 • urlop wypoczynkowy (art. 172 K.p.),
 • badania lekarskie przeprowadzone w związku z ciążą (art. 185 § 2 K.p.),
 • opieka nad dzieckiem do lat 14 (art. 188 K.p.),
 • przeprowadzenia okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 3 K.p.),
 • udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373   § 3 K.p.),
 • udział w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23713 §  2 K.p.),
 • zwolnienie od pracy na czas uroczystości rodzinnych np. ślub własny, ślub dziecka pracownika, pogrzeb, narodziny (§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy),
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Print Friendly

Przeczytaj również

Wysokość odszkodowania za skrócony okres wypowiedz...
views 1
Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas...
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe
views 50
Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze: do 33 dni, do 14 dni w przypadku pracow...
Wysokość odprawy pośmiertnej
views 1
Dla powstania uprawnienia do odprawy pośmiertnej nie ma znaczenia przyczyna ani miejsce zgonu pracownika okoliczności te też nie muszą mieć związku z ...
Jak obliczyć wynagrodzenie netto w 2016
views 7
Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosi 1 850 zł brutto Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz