Wzór skierowania na badania lekarskie

W dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie. Nowy wzór skierowania na badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne do pobrania: TUTAJ

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy: wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

 

Nowe przepisy stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych od dnia 1 kwietnia 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie          w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 2015, poz. 457).

 

 

Print Friendly

Przeczytaj również

Kontrolne badania lekarskie
views 0
  W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalen...
Niezdolność do pracy w okresie ciąży a badania kon...
views 2
Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolny...
Skierowanie na badania lekarskie
views 2
Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać:  określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (wstępne, okresowe kontroln...
Okresowe badania lekarskie
views 3
Okresowe badania lekarskie Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy. Pracodawca...

Dodaj komentarz

1 Komentarz do "Wzór skierowania na badania lekarskie"

Powiadom o
avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Adrian

Tyle było narzekania na nowe przepisy i jakoś nie ma wielkiej tragedii po zmianach.

wpDiscuz