System skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia pracy polega na tym, że pracownik wykonuje pracę przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, maksymalnie do 12 godzin na dobę.

 

Okres rozliczeniowy nie może być przedłużony ponad 1 miesiąc. Przedłużenie czasu pracy w poszczególne dni nie może powodować przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy wynikającej z przepisu art. 130 k.p.

 

System ten może zostać wprowadzony jedynie na pisemny wniosek pracownika (art 142K.p). Pracownik we wniosku wskazuje w jakie dni tygodnia i przez ile godzin chce świadczyć pracę. Wniosek nie wymaga uzasadnienia.

Pracodawca wnioskiem pracownika nie jest zobowiązany może wniosek uwzględnić ale nie musi. Porozumienie o skróconym tygodniu pracy wprowadza się w formie aneksu do umowy o pracę.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy świadcząc pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie (40 h tygodniowo w godzinach od 7 do 15. Wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o skrócenie pięciodniowego tygodnia pracy o jeden dzień. Pracownik zaproponował pracę w: poniedziałek i wtorek po 12 godzin, środę i czwartek po 8 godzin (co daje łącznie 40 h tygodniowo) a piątek jako dzień wolny. 

 

Kto nie może pracować w systemie skróconego tygodnia czasu pracy

W systemie skróconego tygodnia czasu pracy czas pracy nie może przekraczać normy dobowej wynoszącej 8 godzin w przypadkach:

1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

2) pracownic w ciąży,

3) pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody,

4) pracowników młodocianych,

oraz 7 godzin na dobę w przypadku:

5) niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności  z wyłączeniem niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu art. 137 K.p. oraz w przypadku gdy lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym wyrazi pisemną zgodę na pracę powyżej norm obowiązujących osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

 

Urlop wypoczynkowy w systemie skróconego tygodnia pracy   

Udzielanie urlopu wypoczynkowego w tym systemie, odbywa się na zasadach ogólnie obowiązujących.

Zgodnie z art. 154Kodeksu pracy, urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

 

Przykład     

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie skróconego tygodnia pracy uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego, pracuje 4 dni w tygodniu w:

poniedziałki i wtorki po 12 godzin,

środy i czwartki po 8 godzin.

Złożył wniosek o urlop wypoczynkowy od poniedziałku do środy tego samego tygodnia.

Pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu co daje 208 godzin (26 x 8 godzin).

Biorąc pod uwagę rozkład czasu pracy tego pracownika, od puli urlopowej 208 godzin odejmujemy 32 godziny za czas urlopu, tj.za poniedziałek i wtorek 2 x 12h + 8h za środę.

Pracownikowi pozostanie do wykorzystania 176 godzin urlopu tj. 22 dni.

 

Udzielenie urlopu wypoczynkowego na część dnia

Zgodnie z przepisem art. 1542 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Wyjątkiem od tej zasady, jest sytuacja określona przepisami w § 4 art. 1542 Kodeksu pracy gdzie, udzielenie pracownikowi u dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

 

Podstawa prawna: art. 137; 143; 148, 154K.p.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments