Stanowisko GIP w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania pracy

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za jeden dzień przepracowany w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni