Napisane przez on 9/01/2014 in Ogólne, Urlop wychowawczy, ZUS | 0 komentarzy

Podstawa wymiaru składek na wychowawczym

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Od 1 stycznia 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż  1 260 zł.

Z kolei maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 2 247,60 zł.

 

Przykład

Iwona przebywa na urlopie wychowawczym od 1 sierpnia 2013 do 31.12.2015 r. Jest zatrudniona na 1 /2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 850 zł. Od stycznia 2014 r.  należy podwyższyć tę podstawę do kwoty najniższej obowiązującej w 2014, czyli 1 260 zł.

 

Co ważne!

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 520 zł.

 

Od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż  1 312,50 zł.

Z kolei maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 2 375,40 zł.

 

 

Proporcjonalne pomniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego.

Należy pamiętać o pomniejszeniu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca. Mówi o tym art. 18 ust. 9 ustawy o sus, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>