Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat do czerwca 2024 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           4 242 zł   
 • 3 / 4 etatu     3 181,50 zł
 • 1 / 2 etatu     2 121,00 zł
 • 1 / 4 etatu      1 060,50 zł
 • 1 / 8 etatu     530,25 zł

 

Płaca minimalna w 2024 wzrośnie dwa razy

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 4 242 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 4 242 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek:  300 zł (złożony PIT-2)
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 lat, nie należy do PPK

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • składka emerytalna: 4 242 zł  x 9,76 % = 414,02 zł
 • składka rentowa: 4 242 zł x 1,5 % = 63,63 zł
 • składka chorobowa: 4 242 zł  x  2,45 % = 103,93 zł

suma: 581,58 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 4 242 zł – 581,58 zł = 3 660,42 zł  x 9 % = 329,44 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 4 242 zł – 581,58 zł – 250 zł = 3 410,42 = 3 410 zł (po zaokrągleniu)
 • 3 410 zł  x  12 % = 409,20 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą: 300 zł

 • 409,20 zł – 300 zł = 109 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 4 242 zł.

4 242 zł – 581,59 zł – 329,44 zł – 109 zł = 3 221,98 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2024 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 4 242 zł  x 9,76 % = 414,02 zł
 • składka rentowa: 4 242 zł x 1,5 % = 63,63 zł
 • składka chorobowa: 4 242 zł  x  2,45 % = 103,93 zł
 • składka zdrowotna:  3 660,42 zł  x 9 % = 329,44 zł
 • zaliczka na podatek = 109 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika:  1 020,02 zł 

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 4 242 zł x 9,76 % = 414,02 zł
 • składka rentowa: 4 242 zł x 6,50 % = 275,73 zł
 • składka wypadkowa: 4 242 zł x 1,67 % = 70,84 zł
 • składka na FP: 4 242 x 2,45% = 103,93 zł
 • składka na FGŚP: 4 242 zł x 0,10 % = 4,24 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  868,76 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na cały etat do czerwca 2024 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 3 221,98 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 1 020,02 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 868,76 zł

3 221,98 zł + 1 020,02 zł + 868,76 zł = 5 110,76 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób: 4 242 zł (wynagrodzenie brutto) + 868,76 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 5 110,76 zł

 

Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 do czerwca 2024 roku

 

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu do czerwca 2024 roku

 

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu do czerwca 2024 roku

 

Minimalne wynagrodzenie netto na 1/8 etatu do czerwca 2024 roku

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Barbara
Barbara
4 miesięcy temu

Ile wynosi pensja netto beż odliczenia zaliczki na podatek.