Płaca minimalna w 2024 wzrośnie dwa razy

Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 242 zł.

oraz  minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł.

Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 300 zł.

oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą dla danego roku kalendarzowego.

 

Wymiar etatu Wynagrodzenie brutto od 01.01.2024

4 242 zł

Wynagrodzenie brutto    od 01.07.2024

4 300 zł

3/4 3 181,50 3 225,00
1/2 2 121,00 2 150,00
1/4 1 060,50 1 075,00
1/8 530,25 537,50

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – obowiązuje od 01.01.2017r.,
  • dodatku za staż pracy – obowiązuje od 01.01.2020r.
  • dodatku za szczególne warunki pracy od 01.01.2024r.

 

Dodatek za szczególne warunki pracy – dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej, przysługujący pracownikowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. (definicja z art. 1 pkt 11 obowiązuje od 01.01.2024 r.)

 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady uzupełniania wynagrodzenia jak w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 3 600 zł, dodatkowo premię regulaminową 600 zł i dodatek za pełnienie funkcji kierowniczej 290 zł. Jego płaca minimalna w styczniu 2024 r. wyniesie 4 490 zł brutto.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w latach 2010 – 2024
rok wysokość minimalnego wynagrodzenia
od 01.07.2024 4 300 zł
od 01.01.2024 4 242 zł
od 01 lipca 2023 3 600 zł
od 01 stycznia 2023 3 490 zł
2022 3 010 zł
2021 2 800 zł
2020 2 600 zł
2019 2 250 zł
2018 2 100 zł
2017 2 000 zł
2016 1 850 zł
2015 1 750 zł
2014 1 680 zł
2013 1 600 zł
2012 1 500 zł
2011 1 386 zł
2010 1 317 zł

 

Od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

 

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. ,
  • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments