Napisane przez on 3/02/2014 in wymiar urlopu wypoczynkowego | 127 komentarze

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy przysługuje w następującym wymiarze:

 • 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresów zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców bez względu na przerwy w zatrudnieniu.

Okres nauki a wymiar urlopu:

 • zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat. (w tym licencjat)

Za studia wyższe uważa się, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o szkolnictwie wyższym,  studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

Okresy nauki o których mowa powyżej nie podlegają sumowaniu. Czyli nie można sumować na przykład 4 lat  z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej i 6 lat z tytułu ukończenia szkoły policealnej.

Bierze się zawsze pod uwagę wyłącznie liczbę lat która odpowiada najwyższemu osiągniętemu poziomowi wykształcenia, a więc tylko jeden okres nauki, ten najdłuższy przewidziany w art. 155 § 1 Kodeksu pracy.

Ukończenie dwóch szkół  (czy kierunków) na tym samym poziomie kształcenia nie powoduje zwiększenia stażu urlopowego. Przykładowo: absolwentowi dwóch kierunków szkoły wyższej czy nawet dwóch różnych uczelni wyższych będzie przysługiwać 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

 

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia – w którym była pobierana nauka, albo okres nauki, zależnie od tego co jest dla pracownika korzystniejsze.

 

Przykład

Pracodawca zatrudnił od 1 maja 2013 r. pracownika, który przedstawił następujące dokumenty:

– dyplom ukończenia szkoły wyższej (studia trwały od 1 października 2004 do 30 czerwca 2009 r.

– świadectwo pracy za okres od 1 lipca 2008 r. do 30.11 2012 r.

Ukończenie w 2009 r. szkoły wyższej pozwala na uwzględnienie w stażu urlopowym 8 lat, przy jednoczesnym wyłączeniu biegnącego równolegle zatrudnienia (czyli okresu od podjęcia pracy do ukończenia studiów). Pozostały okres pracy, potwierdzony świadectwem należy zaliczyć do stażu urlopowego ( od 1 lipca 2009 r.)   Podejmując zatrudnienie u aktualnego pracodawcy tj. od dnia 01 maja 2013 r. pracownik posiadał 10 staż urlopowy uprawniający do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

 

WAŻNE!
Do stażu pracy wlicza się wyłącznie ten okres nauki, którego efektem jest ukończenie konkretnej szkoły.

Okresu nauki rozpoczętej, ale nieukończonej, nie uwzględnia się w stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. I tak, podjęcie, ale nieukończenie studiów wyższych, nie wpłynie na podniesienie wymiaru urlopu. Pracownik zatem dla celów urlopowych powinien wylegitymować się świadectwem ukończenia szkoły.

Print Friendly

127 Odpowiedzi na post “Wymiar urlopu wypoczynkowego”

 1. Katarzyna pisze:

  Witam serdecznie,
  Proszę o pomoc przy wyliczeniu mojego stażu pracy branego do wyliczenia długości urlopu:
  – 4 letnie technikum
  -03.08.2010 – 31.05.2012 -praca na pełny etat
  -01.06.2012 – 02.11.2012- 1/4 etatu
  -15.11.2012 – 15.05.2013 – zasiłek dla bezrobotnych
  -05.02.2013 – 09.01.2015 – zaoczna szkoła policealna
  -03.03.2014 – pracuje do dziś, pełny etat
  Czy w tym roku przysługuje mi już 26 dni urlopu czy jeszcze 20?

 2. Kasia pisze:

  Witam :)
  Kadry w moim zakładzie pracy nie chcą mi naliczyc urlopu w wymiarze 26 dni.
  Przed rozpoczęciem studiów pracowałam na umowę o pracę ponad 3 lata i po ukończeniu studiów niecały rok. Mają rację?

  • Jowita pisze:

   Jeżeli okres studiów nie pokrywał się z okresem pracy to w kadrach powinni naliczyć urlop w wymiarze 26 dni.

 3. Iwona pisze:

  Witam, mam problem z wyliczeniem urlopu..może ktoś pomoże?
  Mój ‚staż pracy’
  Technikum 4-letnie
  Staż z urzędu pracy: 25.06.2010-30.11.2010
  Umowa o prace na pełnym etacie: 3.10.2011-31.12.2013
  Zasiłek dla bezrob.: 21.01.2014-1.07.2014
  Umowa na pełen etat: 1.07.2014-do dnia dzisiejszego

  Proszę o pomoc.Czy w 2016r. nabyłam prawo do wyższego urlopu? Czy w 2016r. powinnam miec doliczone 6 dni urlopu czy tylko 2? Ratunku,nie chcę by mi przepadł żaden dzień..

 4. lena pisze:

  ukończyłam licencjat w 2011 i magisterkę na innej uczelni w 2013. w tym czasie pracowałam na pełen etat od września 2009 do końca września 2014. następną pracę podjęłam w grudniu 2015 i nadal pracuję. ile należy mi się urlopu? pracodawca twierdzi że 20 dni

  • Anonim pisze:

   Studia licencjackie liczone jako 8 lat + od 2011 do 2014 to już jest 11lat pracy, ponieważ, jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia – w którym była pobierana nauka, albo okres nauki, zależnie od tego co jest dla pracownika korzystniejsze.
   Czyli wychodzi, że 26 dni urlopu już za samo poprzednie zatrudnieni, a dodając rok 2016 jest 12 lat pracy.

 5. Karka53 pisze:

  Witam
  Prozę o pomoc w wyliczenia urlopu. Mianowicie od 1.09.2013 roku pracuje do dnia dzisiejszego na umowę o pracę. 1.10.2014 roku podjęłam studia zaoczne, które ukończe w czerwcu 2016 roku. Ile urlopu będzie mi przysługiwać po ukończeniu studiów? Czy praca w trakcie studiów zalicza się do wymiaru urlopu? Albo czy przepracowany rok przed podjęciem studiów zalicza sie do wymiaru urlopu czyli po ukończeniu studiów mój staż pracy będzie wynosił 9 lat czy 11lat?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 6. Simon N pisze:

  Witam!
  Proszę o podpowiedź. Jeśli przedstawiłem praoodawcy dyplom wyższej uczelni z opóźnieniem (dośc dużym) – w 2016, a urlop 26 dniowy nalezałby mi się już w roku 2015. TO teraz pracodawca jest winien naliczyć mi dodatkowe 6 dni za rok 2015 oraz za rok 2016 czyli łącznie 12?

  • Jowita pisze:

   Zgodnie z uchwałą SN z 27 lutego 1985r. sygn. III PZP 6/85, OSNC 1985/10/155 gdy pracownik dostarczy dokumenty potwierdzające dodatkowy staż urlopowy z opóźnieniem, pracodawca powinien je uwzględnić i ponownie ustalić wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Według art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 7. czika pisze:

  Witam potrzebuje pomocy w wyliczeniu urlopu. A wiec ukończyłam liceum ogólnokształcące w 2007r następnie podjęłam prace w pełnym wymiarze pracy od 27-05-2009 do 10-08-2013 od 11-08-2013 status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku przez 6 miesięcy i od 09-12-2014 do 31-12-2016 umowa o pracę na pełny etat i teraz jaki przysługuje mi urlop…?dziękuje

  • Jowita pisze:

   Na dzień 25-11-2016 r.

   okresy do stażu urlopowego:
   1/ ukończone liceum: 4 lata
   2/ od 27-05-2009 do 10-08-2013 to: 4 lata, 2 miesiące, 15 dni
   3/ od 09-12-2014 do 31.12.2016 to: 1 rok, 11 miesięcy, 17 dni

   Razem staż do urlopu: 10 lat, 2 miesiące, 2 dni

   Przysługuje urlop w wymiarze 26 dni.

 8. karol pisze:

  A co w sytuacji, kiedy zrobiłem absolutorium, nie złożyłem jednak pracy magisterskiej i zostałem skreślony z listy studentów. Podjąłem pracę i po dwóch latach wróciłem na studia, żeby je ukończyć i ukończyłem. Czy okres, w którym nie studiowałem, liczy mi się do stażu pracy i w tej sytuacji mam już „przepracowanych” 10 lat? Czy takiej sytuacji jednak cały ten okres liczony jest jako czas studiów, który zgodnie z przepisami daje 8 lat stażu pracy?

 9. Sisi pisze:

  Witam, mam teraz dostać umowę o pracę. Niestety nie mam skończonej szkoły średniej (3 klasy)- czy w takich wypadku przysługuje mi jakiś urlop po 3letnim gimnazjum?

  • Jowita pisze:

   Ukończenie gimnazjum nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.

   • XX pisze:

    Czyli nie należy mi się w ogóle żaden urlop??

    • Jowita pisze:

     Urlop wypoczynkowy przysługuje w następującym wymiarze:

     20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 10. Modi pisze:

  Witam,

  Skończyłem licencjat w 10.2015r i dalej robię magisterkę.
  Pracuje na umowę o pracę cały etat od 10.2012.
  Proszę o pomoc ile przysługuje mi urlopu wypoczynkowego?
  Wydaje mi się, że od 2016 mam już 26 dni, a zakład twierdzi, że nie..

  • Jowita pisze:

   Studia licencjackie liczone jako 8 lat + 2 lata pracy po ukończeniu studiów lic. daje 10 lat = 26 dni urlopu.
   Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia – w którym była pobierana nauka, albo okres nauki, zależnie od tego co jest dla pracownika korzystniejsze.

 11. Monika pisze:

  Witam,
  Proszę o pomoc i wyjaśnienie jaki okres urlopu powinien mi przysługiwać. Prace u obecnego pracodawcy podjęłam podjęłam 01-07-2013 i pracuje bez przerw do chwili obecnej. 01-10-2014 poszłam na studia uzyskując tytuł licencjata i kończąc studia 30-06-2015. Studiowałam tylko rok ponieważ 2 poprzednie lata studiów miałam ukończone w 2011 roku. Czy powinno mi już przysługiwać 26 dni urlopu, gdyż pracodawca 1 rok pracy liczy mi do okresu pobierania nauki?

 12. Urlopowiczka pisze:

  Witam,
  proszę o pomoc.
  Czy jak pracowałam przez miesiąc na 1/4 etatu, w potem kolejne 4 miesiące na 0,5 etatu do do stazy pracy licza mi się te miesiące?
  Proszę o pomoc:
  studia licencjackie skończyłam w 2013
  1.05.2014-10.09.2015 – praca na pełen etat
  11.09-31.10.2015- praca na 1/4 etatu
  1.11.2015-10.02.2016- praca na 0,5 etatu
  01.04.2016- 10.09.2016- praca na pelen etat

  Jak w takim przypadku wyliczyć staż pracy?

  • Jowita pisze:

   Do stażu urlopowego zaliczany jest okres zatrudnienia bez względu na wymiar etatu w którym pracownik świadczy pracę. W Pani przypadku staż wynosi:
   1/ studia 8 lat
   2/ praca 01.05.2014 do 10.02.2016 staż: 1 rok, 9 miesięcy i 10 dni
   3/ praca 01.04.2016 do 29.08.2016 staż: 4 miesiące i 29 dni
   Razem staż z pracy: 2 lata, 2 miesiące i 9 dni + 8 lat studia = 10 lat, 2 miesiące i 9 dni
   Co daje uprawnienie do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

 13. Władek pisze:

  Witam,
  w lutym 2014 skończyłem studia inżynierskie, później maj-listopad 2014 staż z UP bez prawa do zasiłku, później praca u tego samego pracodawcy 3 następujące po sobie umowy o pracę od 1-12-14, aktualna umowa ma się zakończyć 31-12-17. Od kiedy przysługuje mi 26 dniowy urlop? z tego co liczę to od listopada 2016. Czy na pewno dobrze liczę?

 14. Agnieszka pisze:

  Proszę o pomoc w wyliczeniu urlopu.

  Od października 2009 do lutego 2013 studia inżynierkie. Od pażdziernika 2013 do marca 2015 studia magisterskie(zaoczne). W czasie studiów rozpoczęłam pracę od czerwca 2013 i do tej chwili pracuję. W pracy mam wyliczony urlop 20 dni. Czy słusznie?

 15. Mateusz pisze:

  witam

  jeżeli skończyłem zawodówkę 3 letnia i praktykę miałem w normalnym zakładzie przemysłowym, mam umowę o pracę na ten okres i świadectwo pracy, a następnie zacząłem prace i jednocześnie robiłem technikum, to wiadomo ze to stażu urlopowego technikum wyklucza mi szkołę zawodowa, i okres pracy w którym się uczyłem. A jak jest z ta praktyka? czy technikum wyklucza tez ta prace? czy i praktyka i technikum wlicza się do stażu urlopowego?

  • Mateusz pisze:

   pomocy;)

   • Jowita pisze:

    Praktyka ze szkoły zawodowej wlicza się do stażu od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Ukończenie technikum nie wyklucza nie wyklucza tej pracy ponieważ te okresy nie pokrywały się ze sobą.

    • Mateusz pisze:

     dziękuje za odpowiedz 😉
     a powie mi Panie czy gdzieś znajdę zapis tego? bo w tej chwili zakład anulował mi praktykę wraz z szkoła zawodowa gdyż zaliczył mi 5 lat za technikum

 16. M. pisze:

  Witam serdecznie,

  w latach 2009 – 2012 studiowałam dziennie
  po ukończeniu studiów dziennych poszłam na 5 miesięczny staż z UP (wakacje)
  równocześnie rozpoczęłam studia magisterskie w trybie zaocznym 2012-2014

  Od ukończenia studiów przepracowałam dodatkowo na umowie o pracę ok 18 miesiecy

  jaki przysluguje mi urlop?

  • Jowita pisze:

   Przyjmując wariant korzystniejszy:
   1/ studia 2009-2012 liczone za 8 lat,
   2/ 5 staż z UP jeżeli w trakcie odbywania stażu posiadała Pani uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych,
   3/ 18 miesięcy praca.
   Suma stażu poniżej 10 lat co uprawnia do 20 dni urlopu wypoczynkowego.

   • Łukasz pisze:

    Witam,
    Ukoczylemn studia inzynierskie 3,5 letnie, a potem poszedlem na 1,5 roku na magisterskie.
    Po ukonczeniu studiow inztynierskich zaczalem prace, i okres pracy w tym roku w listopadzie mija mi dwa lata (nie wliczam w w to studiow inzynierskich). Czy moge liczyc 8 lat jako staz pracy po ukonczeniu studiow inzynierskich + 2 lata pracy mimo ze w tym czasie robilem studia zaoczne magisterskie ?
    Przysluguje mi 26 dni urlopu ?

    • Jowita pisze:

     Tak, przyjmujemy wariant korzystniejszy dla pracownika:
     1/ studnia inżynierskie 8 lat
     2/ praca 2 lata

     Studiów magisterskich nie ujmujemy.

 17. Ewelina pisze:

  Ukończyłam studia mgr. Odbywałam staż z UP od 15.05.2015 do 16.11.2015 r.,następnie od razu zostałam zatrudniona na umowę o pracę, pracuję dotychczas. Ile dni urlopu do wykorzystania mi przysługuje? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Jowita pisze:

   Jeżeli w trakcie odbywania staży posiadała Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych to staż ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Studia liczone jako 8 lat + staż + praca = poniżej 10 lat, a co za tym idzie wymiar przysługującego urlopu wynosi 20 dni.

 18. ja pisze:

  Witam chciałabym się dowiedzieć o wymiar urlopu wypoczynkowego

  Mam ukończone studia wyże magisterskie
  Od 2013-10.08 do 2016-06-10 pracowałam w 1 firmie
  od 16 czerwca 2016 został zatrudiona na okres próbny( 3mce) do 15.09.2016.
  Od pocz pracy z I firmie zg z świadectwem pracy wykorzystałam w tym roku 9 dni

  Wedug pisemnych informacji od nowe pracownika mój wymiar urlopu do 20 dni.
  Myslałam ze prawie po 3 latach pracy i studiach ( za które dolicza się 8 lat ) mój wymiar urlopu wynosi już 26 dni
  Proszę o pilna odpowiedz :)

  • Jowita pisze:

   W którym roku zostały ukończone studia?
   Po ukończonych studiach 2 lata pracy = 10 lat stażu do urlopu co daje uprawnienie do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

  • Jowita pisze:

   Nie ma Pani 3 lat pracy pierwsza praca to:
   2 lata 8 miesięcy i 3 dni do 3 lat jeszcze brakuje.
   Ale 8 lat za studia + 2 lata pracy = 10 lat do stażu urlopowego i przysługuje Pani 26 dni urlopu.

 19. Maciej pisze:

  Witam, mam pytanie czy jeżeli pracowałem na umowe o prace 3 lata w okresie studiow licencjackich a pozniej 2 lata na zlecenie w okresie studiow magisterskich to czy moge jako staz pracy za wyksztalcenie liczyc : 8lat-st.magisterskie + 3 lata staz pracy na umowe o prace podczas studiow licencjackich. Czy tylko studia licencjackie sa liczone jako studia wyzszwe. Pozdrawiam

 20. Lukasz pisze:

  Witam, licencjat ukończyłem 15.10.2014 natomiast na umowę o pracę jestem zatrudniony od 1.06.2013 do dnia dzisiejszego kiedy mogę spodziewać się dodatkowego urlopu i w jakim wymiarze ??

  • Jowita pisze:

   Studia liczone jako 8 lat, praca od 16.10.2014 do 15.10.2016 – 2 lata pracy. Razem studia + praca = 10 lat.
   Urlop w wyższym wymiarze będzie przysługiwał w październiku 2016

   • Lukasz pisze:

    Tylko jak ten wyzszy wymiar bedzie wyliczony za pomoca proporcji z tych dwoch i pol miesiaca pozostalych do konca roku czy tez jakas inna zasada tu wchdzi w gre.Ile tego urlopu powinno mi wskoczyc z dniem 16 pazdziernika ??

 21. Ciekawa pisze:

  Witam. Skończyłam dwa lata temu technikum, pracowałam od tamtego czasu do listopada 2015 roku na umowie zlecenie. Od 15 lutego jestem na umowie stałej którą mam do 14 listopada. ile w takim razie przysługuje mi urlopu?

  • Jowita pisze:

   Wymiar przysługującego urlopu 20 dni.
   1/Średnia szkoła zawodowa – przewidziana programem nauczania czas trwania nauki – nie więcej niż 5 lat,
   2/okres pracy na podstawie umowy zlecenia nie jest wliczany do stażu pracy od którego zależy wymiar urlopu,
   3/ jeżeli od 15 lutego została zawarta umowa o pracę to ten okres jest wliczany do stażu pracy od którego zależy wymiar urlopu.
   Urlop przysługujący będzie udzielony proporcjonalnie do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku kalendarzowym.

 22. Natalia pisze:

  Witam, proszę o informację; jestem zatrudniona w firmie od maja ubiegłego roku, w lutym ubiegłego roku ukończyłam studia jednak dyplom przedstawiłam dopiero w kwietniu tego roku, prosze o informację, czy zostanie naliczony mi cały urlop – tj 26 dni, bo taki już mi przysługuje, czy zostanie on wyliczony średnio – 26 dni od kwietnia tego roku, nie od stycznia, czyli w tym roku nie będzie należał mi się w pełni?

  • Jowita pisze:

   Pomimo, że dostarczyła Pani dyplom z opóźnieniem pracodawca ma obowiązek ponownie urlop przeliczyć.
   Ukończenie studiów liczone jest jako 8 lat potem praca od V 2015 do dnia dzisiejszego to razem ok 9 lat. Urlop w wymiarze 26 dni przysługuje gdy legitymujemy się stażem 10 letnim.

 23. Ewelina pisze:

  Jesli przed pojsciem do szkoly policealnej i jej ukonczeniem pracowałam na umowe o prace to doliczam do wymiaru urlopu czy dopiero zatrudnienie wylacznie po jej ukonczeniu? I czy urlop macierzynski, oraz zasilek dla bezrobotnych platny rowniez jest zaliczany do urlopu?

  • Jowita pisze:

   Na wymiar urlopu wypoczynkowego ma wpływ okres przez jaki był pobierany zasiłek dla bezrobotnych oraz okres przebywania na urlopie macierzyńskim.
   Z kolei okres pracy przed rozpoczęciem szkoły policealnej aż do dnia jej rozpoczęcia jest zaliczany do stażu pracy od którego zależy wymiar urlopu.

 24. basia pisze:

  ile uropu należy się za 4miesiące pracy jesli jestem zatrudniona na 1/4 etatu

 25. Paweł pisze:

  Witam. Proszę o pomoc w wyliczeniu dni urlopu. Ukończyłem studia licencjackie 6 lipca 2014. Podczas studiów odbyłem staż z urzędu pracy 1.04.2014-31-08-2014. Zaraz po stażu zostałem zatrudniony na czas określony od1.09.2014-30.11.2014, lecz zakończyłem prace 10.10.2014 zwalniając się ponieważ znalazłem lepiej płatną prace. Zatrudniony zostałem w niej najpierw na określony od 3.11.2014 do 31.01.2015. Obecnie posiadam umowę na czas nieokreślony od 31.01.2015 do obecnie. Proszę o pomoc bo na żadnym forum nikt w 100% nie potrafił udzielić dobrej rady. Pozdrawiam

  • Jowita pisze:

   Jeżeli przez okres stażu otrzymywał Pan stypendium z UP to staż pracy od którego zależy wymiar urlopu na dzień dzisiejszy wynosi 9 lat 8 miesięcy i 6 dni.

 26. Sebastian pisze:

  Dzień dobry. Jak ukończone studia 3 stopnia, czyli doktoranckie wpływają na wymiar urlopu? Czy są liczone do okresu pracy?

  • Jowita pisze:

   Na wymiar urlopu nie ma wpływu fakt ukończenia studiów 3 stopnia. W tym przypadku liczymy 8 lat.

   Z kolei okres studiów doktoranckich zaliczamy do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze (staż pracy) np. do nagrody jubileuszowej.

 27. Ann pisze:

  Witam, proszę o pomoc. Po skończeniu 4letniego technikum w zawodzie technik teleinformatyk, skończeniu studiów wyższych na poziomie inżynierskim-3,5 roku i zatrudnieniu 1rok w firmie na umowie o pracę ile nalicza mi się lat pracy?

  • Jowita pisze:

   Studia liczone są jako 8 lat.
   Jeżeli w trakcie pracy pobierała Pani naukę to tego roku pracy nie wliczamy do stażu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

 28. Monia pisze:

  Witam proszę o pomoc w wyliczeniu dni urlopu. Szkoła średnia od 2004 do 2008.Studia licencjat 01.10.2008-01.06.2011. Praca na umowę o pracę 31.08.2011 do 31.09.2012 plus pół roku zasiłku dla bezrobotnych. Studia Magisterskie 1.10.2012-1.06.2014 . Staż z urzędu pracy od 06.05.2015 do 06.11.2015. Umowa o prace od 07.11.2015 do teraz. Z góry Dziękuje

 29. Bartosz pisze:

  Witam proszę o pomoc w wyliczeniu należnego urlopu. W latach 2006-2010 skończyłem technikum wraz z praktykami. Po szkole podjąłem prace na umowę o prace w firmie produkcyjnej od 02.02.2011r do dnia dziś czy mogę liczyć i upominać się już o 26dni urlopu wypoczynkowego?Moje pytanie wynika z tego że pytając Pań w kadrach otrzymałem info ze moja szkoła liczy się za 4lata pracy wiec odmówiono mi 26dni urlopu.

  • Jowita pisze:

   Jeżeli okres trwania nauki w technikum wynosił 4 lata, to do stażu urlopowego wliczamy 4 lata.
   Staż pracy wynosi na dzień dzisiejszy 5 lat, 0 miesięcy,12 dni.
   Co daje razem 9 lat i 12 dni

 30. ANIA pisze:

  Witam, mam pytanie. Jak obliczyć należny mi urlop jeśli:
  Zatrudniłam się 6.03.2008 na umowę o pracę a zwolniłam z styczniu 2014, w październiku 2011 poszłam na studia, które ukończyłam w 2014 (czerwiec). W moim obecnym zakładzie pracy obliczyli, iż w sumie do lat pracy zalicza mi się 9 lat i 2 miesiące. Chciałam się dowiedzieć jak to możliwe, skoro przed podjęciem nauki pracowałam 3 lata i 7 miesięcy, dodając te 8 lat z racji ukończenia studiów, powinno mi się liczyć 11 l i 7 mscy ( nie liczę lat pracy podczas których studiowałam)

  • Jowita pisze:

   Jest tak jak Pani pisze, przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. Liczymy staż pracy przed podjęciem studiów to ok 3,6 lat potem 8 lat studia. Z wyłączeniem okresu jednoczesnego pobierania nauki i pracy.

 31. robert pisze:

  Witam,
  rozpocząłem technikum 01.09.2006 roku ukończyłem 01.05.2010 roku następnie od 01.10.2010 do 28.02.2011 roku byłem na studiach zaocznych lecz je przerwałem. Pracuję od 01.03.2011 roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na pełny etat do dzisiaj. Ile urlopu mi przysługuje i od kiedy będę miał 26 dni?

  • Jowita pisze:

   1/ szkoła średnia liczona jako 4 lata
   2/ staż pracy od 1.03.2011 do 12.02.2016 wynosi 4 lata, 11 miesięcy i 12 dni

   Razem staż pracy do urlopu na dzień dzisiejszy tj. 12.02.2016 wynosi: 8 lat 11 miesięcy i 12 dni

   Przysługuje 20 dni urlopu. Urlop w wyższym 26 dniowym wymiarze będzie przysługiwał gdy staż
   pracy będzie wynosił 10 lat (łącznie ze szkołą średnią)

 32. Aleksandra pisze:

  Witam,
  W czerwcu 2015r skończyłam studia licencjackie. Od 21 lipca miałam staż, który trwał 6 miesięcy. Po okresie stażu pracodawca zatrudnił mnie na umowę o pracę (od22.01.16 do 22.01.17). Jest to moja pierwsza praca. Czy mam prawo do 20 dni urlopu? Chciałam wziąć 9 dni urlopu na wyjazd w kwietniu, a pracodawca powiedział ,że nie mam tyle, bo urlop liczy się jako 2 dni za przepracowany miesiąc. Bardzo proszę o odpowiedź!!!:-)

 33. bolek pisze:

  Witam otrzymałem pismo od pracodawcy informujące mnie o ilości przysługujących mi dni urlopowych…
  w pkt 4 była informacja że do 31 grudnia 2016 roku przysługuje mi 20 dni urlopowych
  w pkt 5 zaś napisano że od 22.10.2016 przysługuje mi 26 dni…
  nie do końca rozumiem te pkt dgyż jeden wyklucza drugi…

  • Jowita pisze:

   W pkt 5 chodzi o to że, pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze ze względu na staż pracy wynoszący 10 lat. Wymiar urlopu zwiększy się o 6 dni.

 34. Luk pisze:

  Witam,

  Proszę o pomoc w wyliczeniu długości urlopu wypoczynkowego.

  Pracę zacząłem w 02-2010 do obecnie.
  W 10-2012 rozpocząłem studia inżynierskie, które zakończyłem dyplomem w 03-2015.
  Jaki wymiar urlopu przysługiwał mi za 2015 rok?
  Wg pracodawcy 20 dni.

  Dziękuje za pomoc

  • Jowita pisze:

   Nie wiem jaka szkoła została ukończona przed studiami inżynierskimi.
   Jeżeli w takcie zatrudnienia pracownik pobierał naukę, do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wliczamy albo okres pracy albo czas w którym była pobierana nauka.

 35. Magdalena pisze:

  Witam,
  Proszę o pomoc przy wyliczeniu mojego stażu pracy branego do wyliczenia długości urlopu.
  W okresie od wrzesnia 2008 do czerwca 2010 uczyłam sie w szkole policealnej pozniej mialam przerwe w okresie od 20.04.2012 do 19.10.2012 odbywalam staz zawodowy nastepnie od 20.10.2012 do 31.05.2013 pracowalam na pełny etat. Później mialam około trzech miesięcy przerwe i ponownie podjełam pracę od 08.09.2013 do 12.08.2015 na pełnym etacie. Póżniej podjełam prace od 17.08.2015 na 5/8 etatu. Umowe posiadam na rok czyli do 16.08.2016. Ile przysługuje urlopu wypoczynkowego??
  Dodatkowo w czasie pracy w okresie od wrzesnia 2014 do czerwca 2015 uczyłam sie przez rok w zaocznej szkole policealnej

  • Jowita pisze:

   1/ Szkoła policealna 6 lat
   2/ 20.04.2012 – 31.05.2013 staż: 1 rok, 1 miesiąc,12 dni
   3/ 08.09.2013 – 12.08.2015 staż: 1 rok, 11 miesięcy,5 dni
   4/ 17.08.2015 – 16.08.2016 staż: 1 rok
   Łączny staż pracy wynosi 10 lat i 17 dni
   29.07.2016 roku Pani staż będzie wynosił 10 lat w tym też miesiącu nabędzie Pani prawo do urlopu w wyższym wymiarze 26 dni.

 36. Seba pisze:

  Witam,

  W latach 2009-2013 studiowałem na dziennych studiach inżynierskich.
  W latach 2013-2014 studiowałem na dziennych studiach magisterskich. Studia zakończyłem w lipcu 2014 roku.

  Od października 2014 roku przez okres 6 miesięcy byłem na stażu (do 31.03.2015). Później byłem 2 miesiące na bezrobotnym i od 01.06.2015 dostałem umowę o pracę u tego samego pracodawcy, u którego wcześniej miałem staż. Pracuje do dnia dzisiejszego. Przy zatrudnieniu okazałem dyplom inżynierski.
  Od kiedy przysługiwać mi będzie urlop wypoczynkowy 26 dni?

  • Jowita pisze:

   Okres odbywania stażu z UP wlicza się do okresu zatrudnienia od którego zależny jest wymiar urlopu pod warunkiem posiadania uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych (staż płatny)
   I dalej liczymy:
   1) studia inżynierskie 8 lat
   2) staż 6 miesięcy
   3) zatrudnienie od 1.06.2015 do XI 2016 = 18 miesięcy

   W listopadzie 2016 staż pracy uprawniający do wyższego wymiaru urlopu będzie wynosił
   8 lat studnia + 2 lata pracy = 10 lat
   Od XII/2016 będzie przysługiwał urlop w wyższym wymiarze 26 dni

 37. Seba pisze:

  Witam

  W latach 2009-2013 studiowałem na dziennych studiach inżynierskich.
  W latach 2013-2014 studiowałem na dziennych studiach magisterskich. Studia zakończyłem w lipcu 2014 roku.

  Od października 2014 roku przez okres 6 miesięcy byłem na stażu (do 31.03.2015). Później byłem 2 miesiące na bezrobotnym i od 01.06.2015 dostałem umowę o pracę u tego samego pracodawcy, u którego wcześniej miałem staż. Pracuje do dnia dzisiejszego. Przy zatrudnieniu okazałem dyplom inżynierski.
  Od kiedy przysługiwać mi będzie urlop wypoczynkowy 26 dni?

 38. gosa pisze:

  Bardzo dziekuje:-)

 39. Jowita pisze:

  Od listopada całe 6 dni dodatkowo do wykorzystania.

 40. gosa pisze:

  Czyli od listopada dostaje jakieś dodatkowe dni urlopu czy dopiero w następnym roku?

 41. Jowita pisze:

  W XI 2016 minie 4 lata pracy i od tego miesiąca będzie przysługiwał urlop w wyższym wymiarze 26 dni.

 42. gosa pisze:

  Witam W2012 ukonczylam szkole policealna w czerwcu a od listopadaa podjelam zatrudnienie do chili obecnej Umowa kończy mi się w2017 roku Stad moje pytanie czy w 2016 roku BD mi przyslugiwalo20 czy 26 dni urlopu?

 43. Jowita pisze:

  Korzystniejszy wariant to 8 lat studia inżynierskie + 18 miesięcy stażu pracy.

 44. Kamil pisze:

  Witam,
  Proszę o pomoc przy wyliczeniu mojego stażu pracy branego do wyliczenia długości urlopu.
  Po ukończeniu studiów inżynierskich podjąłem studia II stopnia, a w trakcie ich trwania zacząłem również pracować. Po przepracowaniu 18 miesięcy zakończyłem edukacje, zdobyciem tytułu magistra.
  Czy mój staż pracy wynosi 9 lat i 8 miesięcy (8 lat za studia inżynierskie + 18 miesięcy z tytułu pracy – korzystniejsza opcja z punktu widzenia pracownika)? Czy jest to po prostu 8 lat, bo należy wziąć pod uwagę najwyższy uzyskany stopień edukacji?
  Pozdrawiam

 45. Jowita pisze:

  Od miesiąca ukończenia studiów w roku 2011 które liczone są jako 8 lat trzeba jeszcze przepracować 2 lata – wymiar etatu nie ma znaczenia.
  od stycznia 2015 do listopada 2015 to 11 miesięcy + poprzednie zatrudnienie liczone od ukończenia uczelni.

 46. jj pisze:

  Witam, studiowałam w latach 2006-2011. W maju w roku 2011 zostałam zatrudniona na rok (do 05.2012). Dodatkowo teraz pracuję od 01.2015 do 09.2015 na cały etat, od października 2015 przeszłam na 7/8 etatu. Jaki jest mój staż urlopowy, kiedy nabędę prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego?

 47. Krzysztof pisze:

  Witam
  Do końca sierpnia pracowałem jako nauczyciel (staż 15lat). Od początku sierpnia podjąłem pracę w innym zakładzie, nie pracuję już w szkole. Czy za okres pracy od sierpnia do końca roku należy mi się urlop, jaki, na podstawie jakiego zapisu? W świadectwie pracy napisano, że wykorzystałem urlop zgodnie z KN.

 48. Jowita pisze:

  Ukończenie wyższej uczelni liczone jest jako 8 lat. Do wymiaru 26 dni urlopu potrzeba 10 lat.

 49. ewelina pisze:

  Witam, w tym roku w lipcu obroniłam dyplom studiów wyższych, tym samym przechodzę na 26 dni urlopu. Czy w tym roku już jakieś dodatkowe nic proporcjonalnie mi się należą czy całość „wskakuje” dopiero od stycznia 2016r ?

 50. Jowita pisze:

  Należy liczyć 2 lata od dnia ukończenia studiów tj. od XII 2014

 51. Aga pisze:

  Witam,
  od października 2011 do 2014 ROKU ( w grudniu dostałam dyplom ukończenia studiów licencjackich). Od 03.07. 2012 roku pracowałam na umowę o pracę do dnia dzisiejszego. Od kiedy będę miała zwiększony wymiar urlopu?
  Proszę o pomoc

 52. Magdalena pisze:

  Dodatkowo w czasie pracy w okresie od wrzesnia 2014 do czerwca 2015 uczyłam sie przez rok w zaocznej szkole policealnej ale bylo to w czasie pracy

 53. Magdalena pisze:

  Witam.
  Moje pytanie dotyczy wysokości urlopów na żądanie i urlopu wypoczynkowego. w okresie od wrzesnia 2008 do czerwca 2010 uczyłam sie w szkole policealnej pozniej mialam przerwe w okresie od 20.04.2012 do 19.10.2012 odbywalam staz zawodowy nastepnie od 20.10.2012 do 31.05.2013 pracowalam na pełny etat. Później mialam około trzech miesięcy przerwe i ponownie podjełam pracę od 08.09.2013 do 12.08.2015 na pełnym etacie. Póżniej podjełam prace od 17.08.2015 na 5/8 etatu. Umowe posiadam na rok czyli do 16.08.2016. Ile przysługuje urlopu wypoczynkowego??

 54. Jowita pisze:

  W takim przypadku, w którym pracownik był zatrudniony w czasie studiów, do wyliczenia okresu zatrudnienia pracodawca powinien przyjąć korzystniejszy dla pracownika okres, albo zatrudnienia albo nauki.

 55. Michał pisze:

  W latach 2009-2013 studiowałem na zaocznych studiach inżynierskich.
  W maju 2010 roku- podjąłem pracę na pełny etat i kontynuuje ją do dnia dzisiejszego.
  Pracodawca twierdzi że na dzień dzisiejszy nie należy mi się prawo do 26-dniowego urlopu ponieważ pracodawca „zalicza” naukę, a nie pracę oraz że urlop 26 należałby mi się np w przypadku gdybym teraz zmienił pracę na inną i okazał dyplom oraz świadectwo pracy od aktualnego pracodawcy.
  Wydaje mi się, że jeśli zakończyłem studia inżynierskie w marcu 2013, które dają 8 lat stażu pracy i przepracowałem od tamtego czasu 2 lata to już od kwietnia 2015 przysługiwało mi prawo do 26-dniowego urlopu.

 56. Jowita pisze:

  W przypadku ukończenia 3 letniego liceum ogólnokształcącego do stażu pracy wliczamy 4 lata niezależnie od faktycznego czasu trwania nauki.

 57. KAROLINA pisze:

  Mam pytanie. Czy jak uczęszczałam 2 lata do liceum dziennego a 3 rok do liceum dla dorosłych to czy wlicza mi się ta szkoła do urlopu? Jak tak to ile lat?

 58. Jowita pisze:

  W roku 2015 będzie przysługiwał urlop w pełnym wymiarze 26 dni. Tych 6 dni nie przelicza się proporcjonalnie, przysługują w całości w roku nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze.

 59. Krzychu pisze:

  Mam pytanie dotyczące wymiaru przysługującego mi urlopu.
  Jeżeli w 2013 skończyłem studia i od razu podjąłem pracę a dokładnie w sierpniu to w tym roku (2015) mijają 2 lata.
  8+2 daje nam 10 lat. Czy już w tym roku przysługuje mi 26 dniowy urlop czy będzie to przeliczone proporcjonalnie, czy niestety dopiero w 2016 roku nabędę prawa do pełnego urlopu.
  Z góry dziękuje za odpowiedź.

 60. jowita pisze:

  Urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze 20 dni.

 61. Basia pisze:

  Skonczylam zwykle liceum ogoolnoksztalcace, miedzy czasie zrobilam roczne warsztaty dziennikarskie oraz studium reportazu. Po ukonczeniu liceum poszlam do pracy. Jedna trwala 5 miesiecy, po ukonczeniu jej mialam kolejna ktora trwala 3 miesiace. Nastepnie mialam miesieczna przerwe i po raz kolejny poszlam do pracy na okres 5 miesiecy. Po zakonczeniu pracy zrobilam sobie 3 miesieczna przerwe i znow poszlam do pracy na 1,5 miesiaca. Moje pytanie brzmi, ile przysluguje mi urlopu wypoczynkowego.?

 62. jowita pisze:

  Oczywiście, że tak:) Studia inż. 8 lat + 2 lata pracy = 10 lat, co daje 26 dni urlopu wypoczynkowego.

  Musiał Pan dostarczyć pracodawcy dyplom mgr jeżeli tak to proszę dyplom wycofać, pozostawić inż. Pracodawca powinien przyjąć wariant korzystniejszy dla pracownika.

 63. Rafał pisze:

  W latach 2009-2013 studiowałem na dziennych studiach inżynierskich.
  W latach 2013-2014 studiowałem na dziennych studiach magisterskich.
  W październiku 2013 roku- 10 miesięcy po ukończeniu studiów inżynierskich podjąłem pracę na pełny etat i kontynuuje ją do dzisiejszego dnia.
  Pracodawca twierdzi że nie należy mi się prawo do 26-dniowego urlopu po przepracowaniu dwóch lat w firmie w związku z tym, że pracowałem i studiowałem jednocześnie i pracodawca „zalicza” naukę, a nie pracę.
  Proszę po pomoc jak powinna być rozwiązana moja sprawa?
  Moim zdaniem skoro zakończyłem studia inżynierskie, które dają 8 lat stażu pracy i przepracuje 2 lata to zasługuje na prawo do 26-dniowego urlopu.

 64. jowita pisze:

  Wybrałam wariant korzystniejszy:
  1. Studia licencjackie liczone jako 8 lat.
  2. Praca od 5 X 2005 do 30.04.2007 – 1 rok, 6 miesięcy,26 dni.
  3. Praca od 25.XI 2013 – nadal.

  W roku 2014 przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni.

  Okres przebywania na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze min. urlop wypoczynkowy.

 65. Małgosia pisze:

  W czerwcu 2005 ukonczylam studia licencjackie. Od października 2005 rozpoczęłam srudia magisterkie zaoczne,które ukończyłam w czerwcu 2007. Jednocześnie od dnia 5 października 2005 o dnia 30.04.2007 pracowałam na pełen etat. Kolejną pracę podjęłam 25.11.2013. Jaki wymiar urlopu przysluguje mi na dzień dzisiejszy? Czy czas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego wliczany jest do stazu pracy?

 66. jowita pisze:

  Co do wymiaru urlopu wypoczynkowego to albo pracujemy albo studiujemy. Na pewno urlop proporcjonalny. Z jakiej okazji te 2 dni urlopu, trudno odpowiedzieć na podstawie tak zadanego pytania:(

 67. Ania pisze:

  Witam,

  pracownik podjął swoją 1 umowę o pracę w 01 luty 2011 trwała ona do 05 maj 2012, następnie była przerwa i kolejna praca 01 wrzesień 2012 do dzisiaj. W między czasie pracownik studiował zaocznie. Studia zostały ukończone 13 października. Pracodawca naliczył dodatkowe 2 dni urlopu po zakończeniu studiów do poczatkowego wymiaru 20 dni. Czy to jest słusznę wyliczenie?
  Dziękuję

 68. jowita pisze:

  Ukończenie studiów licencjackich liczone jest jako 8 lat.
  Czyli studia licencjackie + 2 lata pracy po ukończeniu studiów = 10 lat co daje prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

  Jeżeli w trakcie studiów licencjackich Pani pracowała to do okresu od którego zależy wymiar urlopu wliczamy: okres pracy albo okres studiów. Te dwa okresy: pracy i studiów nie mogą się ze sobą pokrywać.

 69. Magda pisze:

  Witam, ja studiowałam zaocznie i jednocześnie pracowałam. Przy czym najpierw zrobiłam studia licencjackie a później magisterskie. Moje pytanie brzmi czy okres urlopu czyli 10 lat moge liczyć od ukończenia studiów licencjackich czy dopiero magisterskich? Bede bardzo wdzięczna za odpowiedz.

 70. jowita pisze:

  Do stażu pracy od którego zależy wysokość urlopu wypoczynkowego wlicz korzystniejszy dla siebie okres.Ukończenie studiów licencjackich daje 8 lat plus 2 lata pracy razem 10 lat i w związku z tym 26 dni urlopu wypoczynkowego. Szkoły policealnej możesz nie ujmować ponieważ jej ukończenie liczone jest jako 6 lat i jest mniej korzystne dla Ciebie.

 71. Anna pisze:

  Witam. Mam pytanie dot. tematu. Czy istotne jest w jakiej kolejności uzyskano wykształcenie?
  Mój przypadek jest taki, że najpierw ukończyłam studia licencjackie, następnie uczyłam się jeszcze w szkole policealnej, po ukończeniu której rozpoczęłam pracę. Do końca 2013 roku przepracowałam ponad 2 lata. Czy pracodawca powinien mi doliczyć 6 czy 8 lat? Gdyby doliczył mi 8, za studia wyższe, to oznaczałoby to, że od 2014 roku przysługuje mi już 26 dni urlopu, tak?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

 72. jowita pisze:

  Okres przerwy po ukończeniu studiów nie jest wliczany do okresu od którego zależy wymiar etatu.

  W Twoim przypadku studia wyższe 8 lat plus 2 lata pracy liczone od III.2012 r. Czyli w roku 2014 przysługuje już 26 dni urlopu wypoczynkowego.

 73. asia pisze:

  witam,
  ukończyłam studia wyższe w 2011 roku, jednak po ukończeniu studiów długo nie umiałam znaleźć pracy. dopiero w marcu 2012 zostałam zatrudniona i pracuję do dnia dzisiejszego. czy przerwa pomiędzy zakończeniem nauki (obronę miałam 21 września 2011) a rozpoczęciem pracy (umowa od 12 marca 2012)wpływa na naliczanie urlopu? czy w tym roku przysługuje mi już 26 dni urlopu czy jeszcze 20?

 74. jowita pisze:

  Albo praca, albo nauka jest wliczana do stażu.

  Wymiar okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, jest niezależny od wymiaru etatu:) Jestem tego pewna:)

 75. Kama pisze:

  Pracowałam i uczyłam się w szkole policealnej w tym samym czasie więc mogę wliczyć chyba tylko jedną rzecz.
  Czy jesteś pewna, że wystarczy 2 lata pracy niezależnie od wymiaru zatrudnienia żeby mieć te 10 lat pracy razem ze studiami?

 76. jowita pisze:

  Szkoła policealna to 6 lat plus okres pracy 4 lata po ukończeniu szkoły policealnej. Czyli w tym roku mija 10 lat łącznie nauka +praca.
  Druga sytuacja to studia wyższe 8 lat nie liczymy już szkoły policealnej tylko wliczamy okres pracy na 1/4 etatu. Wystarczy 2 lata pracy niezależnie od wymiaru etatu.

 77. Kama pisze:

  Witam. Mam pytanie. Zaczęłam swoją pierwszą pracę podczas nauki w szkole policealnej. Pracowałam od 1 sierpnia 2007 do 27 grudnia 2010 na umowę o pracę na 1/4 etatu. We wrześniu 2010 roku zaczęłam studia na wyższej uczelni. Czy okres pracy na 1/4 etatu mogę doliczyć do stażu pracy, jeżeli szkoła którą wliczam to studia wyższe? Jak to zrobić i czy odjąć ten okres w którym studiowałam na wyższej uczelni i pracowałam jednocześnie?
  Wiem że tylko jedna szkoła może wliczać się do stażu pracy.
  Ja wliczam do stażu pracy szkołę wyższą, ale wcześniej chodziłam do policealnej szkoły i pracowałam jednocześnie.

 78. jowita pisze:

  Zgodnie z art. 53 ust. 7a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.
  Od czerwca została Pani zatrudniona na umowę o pracę i przysługuje Pani urlop wypoczynkowy proporcjonalny do okresu przepracowanego tj. od VI.2013 do XII. 2013. Przy założeniu, że jest Pani zatrudniona w pełnym wymiarze godzin a wymiar Pani urlopu to 26 dni, licząc proporcjonalnie do miesięcy przepracowanych, przysługuje Pani 16 dni urlopu + 6 dni za staż.

 79. ewcia pisze:

  z urzedu pracy poszlam na staz do slepu na stazu bylam od 01.03.2013 od czerwca 2013 zaczelam pracowac na umowe i moja pracodawczyni wyliczyla mi ze nalezy mi sie 12 dni uropu bo tylko od czerwca zeszlego roku do grudnia 2 dni za miesiac szczerze myslam ze przepracowalam pelny rok to mam 26 dni jak to jest bardzo bym chciala sie dowiedziec bo juz slyszalam ze ona zawsze oszukiwala na urlopach prosze o pomoc

 80. jowita pisze:

  Za grudzień 1 dzień urlopu (1/12 z 20 dni = 1,66 dnia)
  proszę zerknąć tutaj:

  http://e-prawapracownika.pl/617/pierwszy-urlop-wypoczynkowy/

 81. danka pisze:

  dziekuje czyli bede miala 12 dni urlopu w lipcu a za grudzien zadnego dnia czy dobrze to zrozumialam prosze o pomoc

 82. jowita pisze:

  Za przepracowany 1 miesiąc w 2013r. należy mu się Pani urlop proporcjonalny. Z kolei od 1 stycznia 2014 będzie Pani przysługiwał urlop w pełnym wymiarze 20 dni. Upływ roku 2013 spowodował, że w 2014 r. jest już Pani zatrudniona „koleiny” rok.
  Proszę zerknąć na tabelę z uwzględnieniem wymiaru etatu 1/ 2 czy też 1/1 dot.urlopu w roku 2014
  http://e-prawapracownika.pl/463/urlop-proporcjonalny-tabela/

 83. danka pisze:

  witam mam umowe o prace od 1 grudnia 2013 czy nalezy mi sie urlop za grudzien to jest moja 1 praca ile bede miala urlopu w lipcu 2014 dziekuje

 84. jowita pisze:

  Tak

 85. Tomasz pisze:

  Jeśli dobrze wnioskuję. To niezależnie ile zdobędę tytułów MGR DR etc to maksymalny okres jaki będzie brany pod uwagę to 8lat?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>