Napisane przez on 16/04/2016 in Urlop macierzyński, Wynagrodzenie | 0 komentarzy

Wysokość wynagrodzenia po urlopie macierzyńskim

Zgodnie z art. 1832  Kodeksu pracy pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku po zakończeniu:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

Jeżeli nie jest możliwy powrót pracownika na stanowisko pracy zajmowane przed wyżej wymienionymi urlopami, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z  urlopu.

Pracownikowi wracającemu po ww. urlopie przysługuje wynagrodzenie za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Jeżeli w trakcie nieobecności pracownika doszło do podwyższenia wynagrodzeń w zakładzie pracy (podwyżki, premie) to zmiany te obowiązują także powracającego z urlopu pracownika.

W przypadku gdy podczas nieobecności pracownika w firmie zostały obniżone wynagrodzenia – po powrocie pracownika z urlopu wymagane będzie porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie warunków płacy.

 

Gwarancja wynagrodzenia po urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 186Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Analogicznie jak w przypadku powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego podwyżka wynagrodzenia (o ile takie miały miejsce w firmie podczas jego nieobecności) a w przypadku obniżenia wynagrodzenia wymagane będzie porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie warunków płacy.

Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>