Napisane przez on 3/11/2016 in Wynagrodzenie | 3 komentarze

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2017

Zgodnie z art. 151§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosi 2 000 zł.
Sposób obliczenia dodatku za godzinę pracy w porze nocnej:

 • minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. np. dla stycznia ( 2000,00 zł : 168h) = 11,90 x 20 % = 2,38 zł
 • otrzymaną stawkę godzinową dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

 

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Wysokość dodatku za 1 h pracy w nocy

Sposób wyliczenia dodatku za 1 h pracy w nocy

Styczeń

168

2,38 zł

(2000:168)=11,90
11,90×20%=2,38

Luty

160

2,50 zł

(2000:160)=12,50
12,50×20%=2,50

Marzec

184

2,17 zł

(2000:184)=10,87
10,87×20%=2,17

Kwiecień

152

2,63 zł

(2000:152)=13,16
13,16×20%=2,63

Maj

168

2,38 zł

(2000:168)=11,90
11,90×20%=2,38

Czerwiec

168

2,38 zł

(2000:168)=11,90
11,90×20%=2,38

Lipiec

168

2,38 zł

(2000:168)=11,90
11,90×20%=2,38

Sierpień

176

2,27 zł

(2000:176)=11,36
11,36×20%=2,27

Wrzesień

168

2,38 zł

(2000:168)=11,90
11,90×20%=2,38

Październik

176

2,27 zł

(2000:176)=11,36
11,36×20%=2,27

Listopad

160

2,50 zł

(2000:160)=12,50
12,50×20%=2,50

Grudzień

152

2,63 zł

(2000:152)=13,16
13,16×20%=2,63

Suma

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według nowych obowiązujących zasad od 01.01.2017r. , przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Obecnie tj. do 31.12.2016 r. dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej.

Do obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny z wyłączeniem:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

 

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • art. 1517  § 1, art. 1518  § 1 Kodeks pracy,
 • art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • ustawa z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.
Print Friendly

3 Odpowiedzi na post “Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2017”

 1. jusia pisze:

  CZY DODATEK ZA GODZINY ŚWIĄTECZNE MOŻE BYĆ WLICZANY DO MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA?

 2. jusia pisze:

  Czy od 2017 roku dodatek nocny jest wyłączony z minimalnej krajowej? Obecne pracuje w godzinach nocnych i mój pracodawca wlicza ten dodatek do minimalnego wynagrodzenia

  • Jowita pisze:

   Według nowych obowiązujących zasad od 01.01.2017r. przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Do 31.12.2016 r. dodatek ten był brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>