Odmowa wykonania badań kontrolnych

Wyrok z dnia 23 września 2004 r.
I PK 541/03

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim po długotrwałej chorobie uzasadnia niedopuszczenie pracownika do pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, gdy wyłączną przyczyną tej odmowy są okoliczności leżące po stronie pracownika.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o