Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej która, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  • urodziła dziecko,
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom ubezpieczonym, które urodziły dziecko podczas trwania ubezpieczenia chorobowego.

 

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czyli po ustaniu zatrudnienia ma to miejsce gdy pracownica będąca w ciąży, z którą rozwiązano stosunek pracy wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, gdy urodzi dziecko już po ustaniu zatrudnienia ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Pracownicy, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, do dnia
porodu przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Natomiast od dnia porodu kobieta ta jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

 

Macierzyński na wychowawczym

Dla osób które urodzą dziecko w okresie urlopu wychowawczego – okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ulegnie skróceniu.

Przed 17 czerwca 2013 w takim przypadku zasiłek macierzyński przysługiwał za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przypadającej po porodzie, był więc o 2 tygodnie krótszy. Zasiłek macierzyński nie ulegał skróceniu tylko wtedy gdy pełen wymiar urlopu macierzyńskiego kończył się później niż urlop wychowawczy)

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments