Najnowsze artykuły

Przepisy Kodeksu cywilnego które ma...

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 734 – 751 K.C.) Ale jeżeli z umowy zlecenia wynika konieczność wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w...