PIT-2 z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 roku

Do 31.12.2022r. osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia i o dzieło nie miały możliwości złożenia formularza PIT-2 i pomniejszania co miesiąc zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą. Dopiero w zeznaniu rocznym mogły „odzyskać” tą kwotę w formie nadpłaty (zwrot z urzędu skarbowego).

 

Rocznie każdemu podatnikowi przysługuje kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3 600 zł. Maksymalna miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3 600 zł = 300 zł).

 

Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Nowa wersja PIT-2 oznaczona numerem 9 ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.  PIT-2 w 2023 roku można złożyć w dowolnym czasie w trakcie roku.

 

W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki o kwotę stanowiącą:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), albo
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), albo
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

 

Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom a łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w danym miesiącu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł).

 

Formularz PIT-2 wypełniamy w części C pkt 6 „oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek”.

 

Przykład

Jeżeli podatnik otrzymuje wynagrodzenie tylko z umowy zlecenia albo tylko z umowy o dzieło, może:

  • złożyć oświadczenie o pomniejszanie miesięcznej zaliczki na podatek o kwotę stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł)

 

Jeżeli podatnik łączy etat z umową zlecenie, może:

  • złożyć tylko jednemu płatnikowi oświadczenie o pomniejszanie miesięcznej zaliczki na podatek o kwotę stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), albo
  • złożyć dwóm płatnikom oświadczenie o pomniejszenie zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 1 /24 kwoty zmniejszającej podatek (po 150 zł).

 

Jeżeli podatnik pracuje w trzech miejscach przykładowo na etacie, zleceniu, umowie o dzieło może:

  • złożyć tylko jednemu płatnikowi oświadczenie o pomniejszanie miesięcznej zaliczki na podatek o kwotę stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), albo
  • złożyć dwóm płatnikom oświadczenie o pomniejszenie zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 1 /24 kwoty zmniejszającej podatek (po 150 zł), albo
  • złożyć trzem płatnikom oświadczenie o pomniejszenie zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 1 /36 kwoty zmniejszającej podatek (po 100 zł).

 

Wycofanie złożonego uprzednio oświadczenia następuje w drodze nowego oświadczenia

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments