Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek w 2023 roku

Kwota wolna od podatku to kwota dochodów uzyskiwanych przez podatnika od której nie jest naliczany podatek dochodowy. Kwota wolna od podatku dla dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. wynosi 30 000 zł po przekroczeniu tej kwoty podatek naliczany jest według 12 lub 32% stawki podatku.

 

Skala podatkowa w 2023 roku

Od 2023 roku nowością jest, że podatnik uzyskujący przychody z tytułu:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło,

będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym 30 000 zł

Wniosek jest składany na formularzu PIT-2 w części J „Wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym” albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika i dotyczy tylko danego roku podatkowego.

Nowa wersja PIT-2 oznaczona numerem 9 ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.  PIT-2 w 2023 roku można złożyć w dowolnym czasie w trakcie roku.

 

Kwota zmniejszająca podatek to kwota o którą zmniejsza się miesięczną zaliczkę na podatek. W 2023 roku miesięczna kwota wolna wynosi 300 zł

Rocznie każdemu podatnikowi przysługuje kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3 600 zł. (30 000 zł kwota wolna od podatku x 12% stawka podatku). Maksymalna miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3 600 zł = 300 zł).

  • 30 000 zł x 12% = 3 600zł
  • 3 600 zł : 12 miesięcy = 300 zł

 

Do 31.12.2022r. osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia i o dzieło nie miały możliwości złożenia formularza PIT-2 i pomniejszania co miesiąc zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą. Dopiero w zeznaniu rocznym mogły „odzyskać” tą kwotę w formie nadpłaty (zwrot z urzędu skarbowego).

 

Formularz PIT-2 wypełniamy w części C pkt 6 „oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek” albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku

 

Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom a łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w danym miesiącu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments