Zatrudniasz obcokrajowców? Czego potrzebujesz, aby zatrudnić pracownika z zagranicy?

Dynamiczna sytuacja na rynku pracy sprawia, że rozważasz zatrudnienie pracownika z zagranicy? Jakich formalności trzeba dopełnić, aby zaoferować pracę osobie innej narodowości? Podpowiemy Ci, co należy zrobić, aby legalnie zatrudniać obcokrajowców z Ukrainy i innych państw.

 

Co mówią przepisy na temat zatrudniania pracowników z zagranicy?

Polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie obcokrajowców w swoich firmach. Szczegółowe zasady oferowania pracy obywatelom innych narodowości zostały wskazane w ustawie o cudzoziemcach. W przypadku chęci zatrudnienia osób, które pochodzą z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy też Szwajcarii, wystarczy rejestracja ich pobytu na terenie Polski, jeśli pozostaną one w kraju dłużej niż przez 3 miesiące. W takiej sytuacji zostaje im nadany numer PESEL umożliwiający ich identyfikację.

Do niedawna wśród niezbędnych formalności przy zatrudnianiu pracowników np. z Ukrainy należało uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przez nich pracy w Polsce. Nadal dotyczy to zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. O wydanie takiego pozwolenia w imieniu obcokrajowca musi się postarać pracodawca, który ma zamiar go zatrudnić. Dodatkowo przedsiębiorąca powinien wykazać, że nie może znaleźć kandydatów do pracy wśród osób polskiej narodowości.

 

Jakie zezwolenia są potrzebne, aby zatrudniać obcokrajowców?

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce wymaga uzyskania odpowiedniego rodzaju zezwolenia. Zostały one podzielone na 5 kategorii i oznaczone literami od A do E, a każde pozwolenie dotyczy innego charakteru wykonywanej pracy. Zatrudnianie obcokrajowców w firmie posiadającej siedzibę, oddział albo zakład na terenie Polski wymaga zdobycia zezwolenia na pracę typu A. Ten rodzaj pozwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa się mianem zezwolenia wojewódzkiego.

Zezwolenie na pracę typu B dotyczy obywateli innej narodowości pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej. Zatrudnianie obcokrajowców, którzy zostali wydelegowani do Polski z zagranicznych przedsiębiorstw na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym, wymaga posiadania pozwolenia typu C. Natomiast cudzoziemcy realizujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporadyczne prace muszą posiadać zezwolenie typu D.

Zezwolenie typu E jest wymagane, gdy obcokrajowiec pracuje w zagranicznym przedsiębiorstwie i zostaje wydelegowany do Polski na okres ponad 3 miesięcy w innym celu niż określone w zezwoleniach od B do D.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia pracownika z zagranicy?

Podczas zatrudniania obcokrajowców z Ukrainy i innych państw, przedsiębiorca ma prawo wymagać od cudzoziemców przedstawienia takich samych dokumentów, jak w przypadku polskich kandydatów. Wśród nich znajdują się m.in. kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy, a także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Pracownicy z zagranicy, którzy pochodzą z państw spoza Unii Europejskiej, muszą posiadać zezwolenie na pracę w Polsce. Wszystkie rodzaje pozwoleń na pracę dla obcokrajowców wydaje urząd wojewódzki właściwy dla siedziby firmy pracodawcy.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments